1.februārī sāksies bērnu pieteikšana mācībām 1.klasē Ogres pilsētas skolās

[ A+ ] /[ A- ]

1.februrārī no pulksten 7.00 topošo pirmklasnieku vecākiem būs iespēja elektroniski reģistrēt savas atvases mācībām Ogres pilsētas skolās. Ogres novada pagastos, kā arī Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novados pieteikšanās joprojām paredzēta klātienē, ar reģistrēšanai nepieciešamajiem dokumentiem dodoties uz izvēlēto mācību iestādi.

Pieteikt savu bērnu uzņemšanai pirmajā klasē Ogres pilsētas skolās varēs elektroniski, sākot no 1.februāra pulksten 7.00. Reģistrācijas pieteikums vienam no vecākiem vai personai, kas pilda viņu pienākumus, būs jāaizpilda elektroniski pašvaldības mājas lapā www.ogresnovads.lv sadaļā «Izglītība» – «Elektroniskais reģistrs uzņemšanai 1.klasē vispārējās izglītības iestādēs Ogrē». Vecāki, kuriem nav iespēju veikt reģistrāciju no sava datora mājās, var izmantot gan publiskos interneta pieejas punktus, gan citas iespējas. Ogres novada pašvaldība nodrošinās pieeju pašvaldības mājas lapai Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes telpās (Brīvības ielā 11, 2.stāvā, ieeja caur Swedbank Ogres filiāli) 1.februārī no pulksten 7.00 līdz 17.00. Ja vecākiem būs jautājumi vai neskaidrības, tad februārī un martā konsultācijas tiks nodrošinātas darba laikā – no pulksten 8.00 līdz 12.00 un no pulksten 13.00 līdz 17.00 klātienē, sazinoties telefoniski (65055397 vai 29104936), vai izmantojot e-pastu: guna.pupede@ogresnovads.lv.

Aizpildot pieteikumu pašvaldības mājas lapā, bērna vecākam būs jāievada prasītā informācija elektroniskajā pirmklasnieku reģistrācijas formā, kur varēs izvēlēties vienu no Ogres pilsētas skolām, jāieraksta bērna vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, kā arī faktiskā dzīvesvietas adrese, ja tā atšķiras no deklarētās. Bez tam būs jānorāda teritoriālā piederība un cita precizējoša informācija. Iesniedzot aizpildīto pieteikumu (nospiežot pogu «Reģistrēt»), parādīsies informācija, ka pieteikums ir reģistrēts Ogres novada pašvaldības datu bāzē un pieteikuma iesniedzējs saņems pieteikuma reģistrācijas numuru.

Ogres pilsētā tāda kārtība noteikta tādēļ, ka pirmsskolas vecuma bērnu ir ļoti daudz, iespējams, ka uz vietu kādā no trim skolām būs pārāk daudz gribētāju. Toties Ogres novada pagastu iedzīvotājiem, kuru lolojumiem pienācis laiks sākt skolas gaitas, par elektronisko reģistrēšanos, rindām un varbūtību netikt izvēlētājā mācību iestādē nav jāuztraucas. Pieteikt bērnu mācībām pirmajā klasē var kaut vai šodien, personīgi ierodoties skolā, bet līdzi jābūt paša personu apliecinošam dokumentam un bērna dzimšanas apliecībai. Tomēr prātīgāk to būtu darīt pēc tam, kad bijis izlaidums bērnudārzā, lai pie reizes skolā varētu iesniegt arī izziņu par pirmsskolas izglītības mācību programmas apgūšanu un bērna medicīnisko karti.

1.februārī sāksies bērnu pieteikšana mācībām pirmajā klasē arī abās Ikšķiles novada vispārizglītojošajās skolās. Tiesa, Ikšķiles vidusskolā pieteikšanās termiņš noteikts līdz 31.maijam, bet Tīnūžu pamatskolā tāda gala termiņa neesot. Līdz 1.septembrim bērnu vecākiem būs jāiesniedz papildus dokumenti – pirmsskolas izglītības iestādes izdota izziņa par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai, kā arī bērna medicīniskā karte (026/u veidlapa) ar ģimenes ārsta slēdzienu.

Lielvārdes novada skolās skolēnu reģistrācija uzņemšanai 1.klasē tika uzsākta jau 15.janvārī. Dokumentus pieņem darbdienās katras skolas kancelejā. Ķeguma novadā nav noteikts datums, no kura skolās sāk pieņemt topošo pirmklasnieku vecāku pieteikumus, to var darīt jebkurā laikā. Tomēr, protams, ļoti saprātīgi uz skolu doties, lai uzrakstītu iesniegumu par bērna reģistrēšanu mācībām pirmajā klasē, ir pēc tam, kad saņemti nepieciešamie dokumenti no pirmsskolas izglītības iestādes. Tas ir – sākot no maija pēdējām dienām.

Ja vecākiem jāizvēlas starp divām un vairākām skolām, kurā no tām sūtīt savi atvasi, ir ieteicams doties uz šīm mācību iestādēm iepriekš, lai iepazītos ar tām klātienē. Ir skolas, kas pat organizē tādus pasākumus. Piemēram, Ogres 1.vidusskolā topošo pirmklasnieku vecāki uz Atvērto durvju dienu būs gaidīti 25.janvārī pulksten 18.00.

Ritvars Raits