1.septembrī SIA «Lielvārdes Remte» uzsāks darbību Jumpravā

[ A+ ] /[ A- ]

«OVV» jau ziņoja, ka Lielvārdes novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu likvidēt uzņēmumu «Lielvārdes novada Jumpravas pašvaldības aģentūra», deleģējot sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Jumpravas pagastā ūdenssaimniecības un siltumsaimniecības jomās citam savam uzņēmumam – «Lielvārdes Remtei». SIA «Lielvārdes Remte» šos pakalpojumus Jumpravā sāks sniegt no 1.septembra.

Jumpravā siltumenerģijas, ūdens un kanalizācijas izcenojumiem līdz jaunu pakalpojumu tarifu apstiprināšanai tiks piemēroti līdzšinējie tarifi, informē «Lielvārdes Remte». Ūdens, kanalizācijas un sadzīves atkritumu pakalpojumu aprēķinus SIA «Lielvārdes Remte» veic atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.1013 «Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar īpašuma lietošanu» normām.

Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu ziņošana tiek veikta rakstveidā, izmantojot speciālu veidni, kas iekļauta rēķinos, iemetot to pastkastē pie katlu mājas «Lomaņi», Jumpravā, vai lietojot interneta pašapkalpošanās sistēmu mans.remte.lv.

Norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem būs iespējams ar bankas pārskaitījumu Latvijas Pasta filiālēs, veikalu tīkla «Maxima» kasēs vai SIA «Lielvārdes Remte» kasē Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, kases darba laikā. Detalizēta informācija par norēķiniem publicēta ikmēneša rēķinos. No 2019.gada 1.oktobra būs slēgta «Jumpravas pašvaldības aģentūras» kase.

SIA «Lielvārdes Remte» pārņems visas «Jumpravas pašvaldības aģentūras» saistības, arī līgumus ar klientiem. Līgumu pārslēgšanas gadījumā SIA CLielvārdes Remte» ar katru klientu sazināsies individuāli.

No 1.septembra par avārijām un bojājumiem centralizētajos ūdens, kanalizācijas tīklos vai siltumtrasēs jāziņo pa tālr. 26443529, 65057400. Citos jautājumos lūgums vērsties SIA «Lielvārdes Remte» administrācijā, zvanot uz tālr. 65059010 un 20223935 vai rakstot uz e-pasta adresi remte@remte.lv.

Agate Gavare