19.maijā tomeniešu salidojums un Atmiņu diena

[ A+ ] /[ A- ]

Vecā Tomes skola (tagad Ķeguma novada muzejs) gaida!

Tomeniešu salidojuma un «Atmiņu dienas Tomē» organizatori laipni aicina: «Kaut uz mirkli atgriezīsimies pie savām saknēm! Visi kopā no jauna iepazīsim Tomi, padziedāsim un padejosim, interesanti, jautri un sirsnīgi pavadīsim šo atmiņu dienu. Līdzi ņemsim mīļas atmiņas (fotogrāfijas, vēstules, atmiņu klades u.c.) un našķu groziņu.»

Lūk, 19.maija «Atmiņu dienas Tomē» programma!

Pulksten 12 – pulcēšanās pie Tomes Tautas nama. Karoga uzvilkšana, rituālā uguns aizdegšana kopā ar Tomes Tautas nama folkloras kopu «Graudi». Zemessardzes orķestra priekšnesums un došanās uz bijušo Tomes pamatskolas ēku. Ziedojums Tomes pagasta attīstībai.

Pulksten 13 – svētbrīdis Tomes baznīcā. Tomes dāmu vokālā ansambļa koncerts.

No pulksten 13 līdz 19 – Dienas centrā Tomes suvenīra izgatavošana un lielās koka spēles.

Pulksten 14 – sporta laukumā spēka zupas baudīšana. Kopīgs sadancis ar «Ķeguma brīvajiem danču muzikantiem».

Pulksten 15 – Ķeguma novada muzeja atklāšana Tomes skolā.

No pulksten 16 līdz 17.30 – Ķeguma novada muzeja atvēršanai veltīts koncerts Tomes Tautas namā.

No pulksten 17.30 līdz 18 – brīvais laiks. Iepazīšanās ar muzeju, skolu, bibliotēku, labā laikā – sarunas skolas dārzā, bilžu skatīšanās, fotografēšanās.

No 18.30 līdz 2 – saviesīgā daļa Tautas namā pie galdiņiem. Kopīga sadziedāšana ar Ķeguma ģitārstudijas ansambli un sadancošana ar grupu «Kanēlis». Brīvais mikrofons. Fotografēšanās.

P.S. Uz Tomi kursēs transports: pulksten 11.30 un 14.30 no Ķeguma novada domes garāžām; pulksten 11.45 un 14.45 no Bekuciema uz Tomi. Ja ir kādi ierosinājumi, zvanīt uz tālruņa numuru 27843230.

Lūgums svinībām pieteikties līdz 15.maijam, rakstot uz e-pasta adresi: sarmite.pugaca@kegums.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 27843230.

Uldis Prancāns

Foto no Ķeguma novada pašvaldības arhīva

Vecā Tomes skola (tagad Ķeguma novada muzejs) gaida!