Daily Archives: 04/12/2017

Bet tā bija – Plāteres kultūrvēsturiskie objekti, to liktenis un mantojums

Madlienas pagasta apdzīvotā vieta Plātere nesaudzīgā gadu skrejā un sociālekonomiskās iekārtas maiņā ir zaudējusi savu pagasta statusu, skolu, kultūras namu, bibliotēku, tomēr mantojumā saņēmusi Madlienas novadpētniecības muzeju «Bet tā bija», kas izvietojies bijušās izglītības iestādes ēkā. Plāteres apdzīvotā vieta veidojusies…