Daily Archives: 10/05/2019

Mūžības vārtos…

No 2. līdz 9.maijam aizsaulē devušies (Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti): Ogres novadā Ogrē, Ogresgalā, Ciemupē Zinaīda Vakarja (1930), Modris Strokšs (1939), Nikolajs Borodkins (1951), Krapē Genovefa Repša (1923), Ķeipenē Ilga Sirsone (1926), Madlienā Rita Kozlova (1938),…