Aicina iedzīvotājus rēķinus saņemt elektroniski

[ A+ ] /[ A- ]

Lai iedzīvotāji varētu ātrāk saņemt komunālo pakalpojumus rēķinus, Ogres novada pašvaldības aģentūras «Ogres namsaimnieks» darbinieki aicina izmantot iespēju tos saņemt elektroniski. Šim mērķim uz e – pastu: ineta.savica@ogresnamsaimnieks.lv nepieciešams sūtīt vēstuli, ar norādi «Rēķins e –pastā», norādot klienta numuru, dzīvokļa adresi un e – pasta adresi, uz kuru klients vēlas saņemt rēķinus (tās var būt arī divas).

P/A «Ogres namsaimnieks» darbinieki atgādina arī, ka ūdens skaitītāju rādījumus pastkastītēs var nodot līdz mēneša pēdējai dienai, bet mājaslapā reģistrētie lietotāji skaitītāju rādījumus var nodot līdz mēneša 2. (otrajam) datumam, ieskaitot.

Laika posmā no 3. līdz 10.datumam notiek informācijas apstrāde un ievadīšana grāmatvedības sistēmā. Tie iedzīvotāji, kas nav reģistrējušies mājaslapā, skaitītājus var nodot, arī rakstot uz e – pastu: skaititaji@ogresnamsaimnieks.lv.