Aicina pievienoties vēstures materiālu apkopošanas talkai

[ A+ ] /[ A- ]

Pašlaik Ikšķilei nav sava muzeja, kurš būtu apkopojis vēstures liecības par novadu un tā iedzīvotājiem. Daudzas nozīmīgas lietas vai informācija ir pazaudēta, nokļuvusi vairākās Latvijas muzeju krātuvēs, glabājas privātkolekcijās vai joprojām nav apzināta kā Ikšķilei svarīga vērtība. Iespējams, nākotnē šāds muzejs varētu veidoties, un tam būs nepieciešams pamats.

Ikšķiles novada kultūras mantojuma centra «Tīnūžu muiža» darbinieki aicina pievienoties vēstures materiālu apkopošanas talkā. Talkas jēga ir pēc iespējas plašāk apzināt pagātnes liecības par Ikšķiles novadu un tā iedzīvotājiem. Vienuviet apkopotie materiāli kļūs par nozīmīgu, sabiedrībai pieejamu informācijas avotu, kas tiks saglabāts mūsu un nākamajām paaudzēm. Ikviens, kurš jūtas piederīgs Ikšķiles novadam, aicināts uzrakstīt atmiņas par pagātnē notikušo. Vēlamas arī bērnu un jauniešu atmiņas. Iespējams, iedzīvotāju rīcībā ir senas fotogrāfijas, priekšmeti, kas var kalpot kā vērtīgs informācijas avots par novada vēsturi. Varbūt iedzīvotāju rīcībā ir informācija par Ikšķiles novada vēsturei svarīgu liecību atrašanās vietu vai cilvēku, kuram būtu ko teikt. Talkas laikā būs nepieciešama brīvprātīgo palīdzība atmiņu un dažādu objektu dokumentēšanai.

Iedzīvotāji, kuri vēlas iesaistīties vēstures liecību apkopošanā, var vērsties Ikšķiles novada Tīnūžu «Kraujās», tālr. 26669452, Ikšķiles centrālajā bibliotēkā, tālr. 65030891, Tīnūžu bibliotēkā, tālr. 65068989.

Informācija par talkas gaitu, rezultātiem un plānotajiem izglītojošajiem pasākumiem regulāri tiks publicēta Ikšķiles novada pašvaldības laikrakstā «Ikšķiles vēstis» un pašvaldības elektroniskajā vietnē www.ikskile.lv.

Marta Poga