Aicina uz publisko apspriešanu par pašvaldības grants seguma ceļiem

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada pašvaldības darbinieki aicina novada iedzīvotājus un uzņēmējus uz publiskās apspriešanas sanāksmi 19.decembrī pulksten 16 Suntažu kultūras nama Mazajā zālē («Tautas nams»), lai informētu par saņemtajiem priekšlikumiem saistībā ar pašvaldībai piederošo ceļu bez cietā seguma izbūvi vai pārbūvi, kā arī priekšlikumu izvērtējumu.

«OVV» jau rakstīja, ka Ogres novada pašvaldības 2017.gada 17.augusta domes sēdē pieņemts lēmums organizēt publisko apspriešanu par Ogres novadam piederošajiem ceļu posmiem bez cietā seguma, kurus uzņēmēji un iedzīvotāji vēlētos redzēt pārbūvētus un izbūvētus, turpinot projektu izstrādi un īstenošanu Lauku atbalsta programmas 2014. – 2020.gadam atbalsta pasākuma «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos» ietvaros.

Līdz šī gada 2.oktobrim iedzīvotāji un uzņēmēji varēja iesniegt savus priekšlikumus pārbūvējamiem un izbūvējamiem pašvaldībai piederošajiem ceļiem bez cietā seguma.

Lauku atbalsta programma 2014. – 2020.gadam paredz atbalstīt pašvaldības lauku ceļu ar grants segumu būvniecību vai pārbūvi atbilstoši apstiprinātiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un tajos noteiktajām prioritātēm, kā arī pašvaldības apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības attīstību un uzlabojot iedzīvotāju dzīves vidi.

Prioritāte atbalsta saņemšanai ir grants ceļu izbūve vai pārbūve, kurus savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes uzņēmumi, kā arī integrēta tipa projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar pievedceļu izbūvi pie uzņēmējdarbības objektiem apakšpasākumā «Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstība».

Marta Poga