Arī šogad noskaidros «Ogres novada sakoptāko lauku sētu 2019»

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada pašvaldība jau vairākus gadus Ogres novadā organizē konkursus, lai noskaidrotu un godinātu sakoptākos īpašumus novada teritorijā – gan pilsētā, gan pagastos. Tā kā pērn no pilsētas iedzīvotājiem atsaucība piedalīties konkursā «Sakoptākais namīpašums Ogrē 2018» bija neliela, šogad pašvaldība organizē tikai konkursu «Ogres novada sakoptākā lauku sēta 2019».

Ogres novada pašvaldības domes 23.maija sēdē tika apstiprināts šī konkursa nolikums un budžets.

Pieteikt savus īpašumus konkursam var līdz 20.jūnijam, rakstveidā vai elektroniski iesniedzot pieteikumu Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļā Ogrē, Brīvības ielā 33 (218., 219. kabinets), rakstot uz e -pastu: domeinfo@ogresnovads.lv, vai sava pagasta pārvaldē, kas pēc tam šos pieteikumus nodos Sabiedrisko attiecību nodaļai.

Pieteikumā jānorāda īpašnieka (vai tiesiskā valdītāja) vārds, uzvārds, īpašuma adrese, kontaktinformācija saziņai.

Dalībai konkursā nedrīkst pieteikt tos īpašumus, kuri konkursā «Ogres novada sakoptākā lauku sēta» ieguvuši godalgotas vietas (izņemot veicināšanas balvas) 2017. un 2018.gadā.

Konkursam pieteikto īpašumu vērtēšana notiks no 10.jūlija līdz 10.augustam.

Pamatojoties uz konkursa vērtēšanas komisijas vērtējuma rezultātiem, komisija noteiks vienu lauku namīpašumu nominācijai «Gada laureāts», 1., 2., un 3.vietas ieguvējus, kā arī var noteikt veicināšanas balvas par interesantiem risinājumiem namīpašumu labiekārtošanā. Katrā no nominācijām tiks piešķirtas arī naudas balvas: nominācijas «Gada laureāts» ieguvējam – 140 eiro; 1.vietas ieguvējam – 120 eiro; 2.vietas ieguvējam – 100 eiro; 3.vietas ieguvējam – 75 eiro; veicināšanas balvas ieguvējam – 50 eiro.

Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks īpaši organizētā pasākumā kādā no Ogres novada pagastiem 2019.gada oktobrī.

Tālruņi informācijai: 65071164, 65071100, e – pasts: domeinfo@ogresnovads.lv.

Konkursa mērķis ir veicināt Ogres novada pagastu iedzīvotāju līdzdalību pagasta vides veidošanā. Konkursa laikā tiks noskaidrots sakoptākais īpašums novada pagastos gan starp individuālajām dzīvojamām mājām pagastu ciemos, gan starp viensētām ārpus pagastu ciemiem.

Marta Poga