Atbalstīs inovāciju un jaunu produktu izstrādi lauksaimniecībā

[ A+ ] /[ A- ]

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma «Sadarbība» apakšpasākumā «Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei». Iesniegumi tiks pieņemti no 1.oktobra līdz 1.novembrim.

Šī būs jau ceturtā projektu pieņemšanas kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 4,2 miljoni eiro. Pasākuma mērķis ir veicināt sadarbību starp vismaz diviem sadarbības partneriem lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei.

Plašāka informācija par atbalsta pasākuma nosacījumiem, iesnieguma veidlapa un cita informācija pieejama dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā «Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas».

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, kā arī to var darīt personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs un LAD Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē. Tālrunis klientiem 67095000.