Atgādinājums Ikšķiles novada daudzbērnu ģimenēm

[ A+ ] /[ A- ]

Ikšķiles novada pašvaldība atgādina, ka pabalsts daudzbērnu ģimenēm ēdināšanas pakalpojuma maksas segšanai izglītības iestādēs tiek piešķirts uz vienu gadu. Lai atkārtoti saņemtu pabalstu, daudzbērnu ģimenēm ar iesniegumu jāvēršas Ikšķiles novada pašvaldības Sociālajā dienestā.

Vairāk informācijas pa tālr. 65055459, vai arī personīgi vēršoties Sociālajā dienestā, kas atrodas Daugavas prospektā 34, Ikšķilē. Pašvaldība informē, ka iesniegumu, kas parakstīts ar elektronisko parakstu, var sūtīt uz e-pasta adresi: socialaisdienests@ikskile.lv.