Atklāsim dabas un kultūrvēsturiski nozīmīgas vērtības Ķeguma novadā!

[ A+ ] /[ A- ]

Ķeguma novada pašvaldība aicina iedzīvotājus atsaukties un palīdzēt atklāt dabas un kultūrvēsturiski nozīmīgas vērtības, ko uzskatām par īpašām Ķeguma novadā, īpaši Ogres upes ielejas dabas parkā un Daugavas krastos, kas potenciāli varētu tikt iekļautas tūrisma maršrutā un saglabātas nākamajām paaudzēm.

Pašvaldība iesaistījusies projektā «Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju iesaiste velo un ūdenstūrisma maršrutu par godu Latvijas simtgadei izstrādē, kā arī vides izglītošanā». Realizējot šo projektu, tiks veikta dabas un kultūrvēsturisko objektu apzināšana Ogres upes ielejas dabas parka teritorijā, attiecīga velomaršrutu un ūdenstūrisma maršruta izstrāde, dabas un kultūrvēsturisko objektu norāžu izvietošana, sakopšanas talku organizēšana izvēlētajās dabas objektu teritorijās, kā arī informatīvi pasākumi un radoši plenēri.

Informāciju par vietu/objektu var iesūtīt elektroniski (e-pasts: ilze.stagite@kegums.lv) vai iesniegt personīgi Ķeguma novada Klientu apkalpošanas centrā (Lāčplēša ielā 1, Ķegumā) līdz 9.februārim – ar aprakstu un fotogrāfiju (ja pieejamas – arī vēsturiskās fotogrāfijas un atmiņu stāsti).

Projekts tiek īstenots ar Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) atbalstu no konkursa aktivitātes «Latvijas vides un dabas vērtību apzināšana un izcelšana, godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi».

Dace Soboļeva, Ķeguma novada pašvaldības projektu koordinatore