Author Archive for ogresvestis

Dzīvē kā teātrī … un otrādi

Aizvadītās nedēļas nogalē birzgalieši un arī viesi – Ķeguma grāmatu draugu biedrības «Doma» pārstāvji un Neredzīgo biedrības Ogres filiāles aktīvisti, ieejot Birzgales tautas nama zālē vienlaikus nokļuva gan fotosalonā «Pie Valentīna», gan teātra kafejnīcā, gan pie grāmatu stenda, gan, protams,…

Sieviešu kori sadzied Birzgalē

Darbīgu un radošu sieviešu trijotnei – Ogres apriņķa koru virsdiriģentei Airai Birziņai, diriģentei Mairai Līdumai un Birzgales tautas nama vadītājai Ritai Reinsonei – uz kopmēģinājumu izdevās pulcināt tuvākus un tālākus kolektīvus. Birzgales tautas nama koris «Pērles» uzņēma viesus – Ogres…

Krāpnieki iekārojuši SIA «Birzgale K» zemi miljona latu vērtībā

Pagājušajā mēnesī TV3 izmeklējošās žurnālistikas žanra raidījums «Nekā Personīga» demonstrēja sižetu ar nosaukumu «Hipotēku banka izputina Birzgales lielsaimnieku». Šajos notikumos viena no galvenajām personām ir mūsu lasītājiem labi zināmais birzgalietis Kārlis Okmanis, tāpēc šajā lietā iedziļinājās arī laikraksts «Ogres Vēstis…

Militārā tuvcīņa Latvijas armijā

Vai bū­sim bei­dzot sa­gai­dī­ju­ši, ka mū­su bru­ņo­ta­jos spē­kos sāks vei­do­ties pašiem sa­va mi­li­tā­rās tuv­cī­ņas sis­tē­ma? Kas to vei­dos un pēc kā­diem prin­ci­piem – par to ša­jā rak­stā.

Ogres orientieristi Bumbu kalnā un izlasē

Pagājušās nedēļas nogalē Rīgā, Buļļupes krastā (Bumbu kalna kāpās), risinājās nopietna cīņa par iekļūšanu 2010. gada junioru un jauniešu orientieristu izlasēs. Diviem Ogres junioru vecuma sportistiem to ir izdevies izdarīt.

Aktieri Placēns un Krivāns pilda savu sūtību

Aizvadītās bibliotēku nedēļas izskaņā Ogres Centrālajā bibliotēkā ar lasītājiem tikās aktieri Gunārs Placēns un Leons Krivāns, līdzi atvedot apgāda «Antēra» grāmatu galdu, kā arī C vitamīnu – smieklus un jautrību, tādējādi, kā paši teica, pagarinot skatītāju un klausītāju mūžu.

Lai ar divriteni neaizbrauktu cits

Līdz ar siltāka laika iestāšanos sākusies velosipēdistu sezona. Diemžēl līdz ar velobraucējiem ik gadu aktivizējas arī to zagļi, kuri izmanto ikkatru divriteņa saimnieka neuzmanību.