Auto novietošanai namu pagalmos – jauna parauga atļaujas

[ A+ ] /[ A- ]

Novietojot auto stāvēšanai pie daudzdzīvokļu nama Ogrē, jāpārliecinās, vai pie mājas nav ceļa zīmes, kas atstāt šeit auto ļauj tikai tiem, kam ir izsniegta attiecīga atļauja.

Ogres novada pašvaldības aģentūras «Ogres namsaimnieks» darbinieki saskaņā ar pašvaldības rīkojumu ir izveidojuši vienota parauga autotransporta novietošanas atļaujas to daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem, pie kuru mājām izvietotas attiecīgas ceļa zīmes, kas liedz auto novietošanu bez atļaujas, un kuras ir P/A «Ogres namsaimnieks» apsaimniekošanā. Šobrīd izsniegts jau aptuveni 300 jaunā parauga atļauju. To ieviešana notiek pakāpeniski, un joprojām spēkā ir arī vecā parauga atļaujas.

P/A «Ogres namsaimnieks» sabiedrisko attiecību speciāliste Ineta Saviča skaidro, ka jaunā parauga atļaujas tiks izsniegtas to māju iedzīvotājiem, kuru agrāk saņemtās atļaujas ir novecojušas un izbalējušas, kā arī, ja ir nepieciešamas papildus atļaujas, vai stāvēšanas ierobežojumi noteikti nesen un attiecīgās mājas iedzīvotājiem līdz šim atļaujas auto novietošanai vispār nav bijušas. «Ja šādas zīmes pie mājas nav, bet iedzīvotāji vēlētos ierobežot auto novietošanu, tad mājas vecākajam ar iesniegumu jāvēršas P/A «Ogres namsaimnieks» Klientu apkalpošanas nodaļā, 16.kabinetā. Ceļazīmes uzstādīšana tiek segta no mājas uzkrājumiem. Ja šāda zīme jau ir, mājas vecākā tiesībās un pienākumos ir organizēt transportlīdzekļu stāvēšanas atļauju izgatavošanu, reģistrēšanu un izsniegšanu. Atļauju paraugus var saņemt tikai attiecīgā daudzdzīvokļu nama vecākais, un tie būs derīgi tikai ar viņa parakstu. Uz atļaujas ir norādīta adrese, kādā tā darbojas. Numerāciju veic mājas vecākais. Ir sagatavotas arī «viesu auto atļaujas», kas paredzētas transportlīdzekļu novietošanai iedzīvotāju viesiem uz 12 stundām, norādot ierašanās laiku un datumu,» skaidro I.Saviča.

Sabiedrisko attiecību speciāliste norāda, ka automašīnas novietošanas atļauja un viesu atļauja tiek izsniegta viena dzīvoklim jeb dzīvokļa īpašniekam. Ja nama iedzīvotāji vēlas citādi, par to jāvienojas kopsapulcē. Automašīnas novietošanas atļauju dzīvokļa īpašnieks drīkst nodot arī īrniekam, savstarpēji vienojoties. «Viesu atļaujas nav obligātas, jo ir daudzdzīvokļu nami, kur, piemēram, uz 60 dzīvokļiem ir tikai 12 stāvvietas un pašiem iedzīvotājiem to nepietiek. Šobrīd jaunā parauga atļaujas izņēmuši jau piecu daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji Skolas un Celtnieku ielā, kā arī Grīvas prospektā. Jaunā parauga atļaujas stājušās spēkā no 7.augusta, bet, kā jau minēju, tām mājām, kurām auto novietošanas atļaujas sagatavotas jau iepriekš, tās joprojām būs derīgas,» skaidro I.Saviča.

Jaunā parauga atļaujas var pieteikt pie aģentūras sabiedrisko attiecību speciālistes Inetas Savičas, 11.kabinetā, rakstot uz e – pastu: ineta.savica@ogresnamsaimnieks.lv vai zvanot pa tālruni 650 24190.

Dzintra Dzene

Foto no P/A «Ogres namsaimnieks» arhīva