Bezmaksas individuālās konsultācijas lauksaimniekiem

[ A+ ] /[ A- ]

Ikviens mūsu valsts lauksaimnieks vai mežsaimnieks var individuāli saņemt profesionālu bezmaksas konsultāciju.

Šo visnotaļ vērtīgo iespēju radījis Lauku attīstības plāna (LAP) 2014.-2020.apakšpasākums «Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai». Tas paredzēts kā praktisks atbalsts lauksaimniekiem. Aktivitātes mērķis – rosināt individuālu konsultāciju saņemšanu par saimniecības, uzņēmuma vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju uzlabošanu, par nekaitīgumu klimatam un noturību pret klimata pārmaiņām, kā arī par savstarpējās atbilstības prasību ievērošanu.

Projekta ietvaros iespējams saņemt konsultācijas galvenajās jomās – augkopībā, lopkopībā, mežsaimniecībā un ekonomikā.

Lai saņemtu konsultācijas lauksaimniecības nozarēs, jāsazinās ar tuvāko LLKC biroju, savukārt par mežsaimniecības jautājumiem – ar Meža konsultāciju pakalpojumu centru.

Eiropas apmaksātās konsultācijas būs pieejamas līdz pat 2019.gada nogalei. Lauksaimnieki un mežsaimnieki laipni aicināti izmantot dāvāto iespēju saņemt profesionālu bezmaksas konsultāciju savas saimniecības vai uzņēmuma ilgtspējīgas un ekonomiski izdevīgas saimniekošanas nodrošinājumam.

Detalizētāka informācija LLKC informatīvā izdevuma Lauku E – Lapā un LLKC Ogres birojā Ogrē, Skolas ielā 19a, tālr. 65022792.