Bezmaksas konsultācijas lauksaimniekiem joprojām spēkā…

[ A+ ] /[ A- ]

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) laipni atgādina Tēvzemes lauksaimniekiem, ka aizvien ir pieejamas bezmaksas individuālas konsultācijas 1500 eiro apmērā.

Šo atbalstu var iegūt ikviens lauksaimnieks vai mežsaimnieks! Iespēju individuāli saņemt profesionālu bezmaksas konsultāciju radījis Lauku attīstības plāna (LAP) 2014.-2020. apakšpasākums «Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai». Tas paredzēts kā praktisks atbalsts lauksaimniekiem. Galvenais mērķis – veicināt individuālu konsultāciju saņemšanu par saimniecības, uzņēmuma vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju uzlabošanu, par nekaitīgumu klimatam un noturību pret klimata pārmaiņām, kā arī par savstarpējās atbilstības prasību ievērošanu.

Projekta ietvaros var saņemt konsultācijas augkopībā, lopkopībā, mežsaimniecībā un ekonomikas nozarē. Lai iegūtu konsultācijas lauksaimniecībā, jāsazinās ar tuvāko LLKC biroju, savukārt par mežsaimniecības jautājumiem – ar Meža konsultāciju pakalpojumu centru (MKPC). Eiropas apmaksātās konsultācijas būs pieejamas līdz pat 2019.gada nogalei. Lauksaimnieki un mežsaimnieki aicināti izmantot iespēju saņemt profesionālu, visnotaļ vērtīgu bezmaksas konsultāciju savas saimniecības vai uzņēmuma ilgtspējīgas un ekonomiski izdevīgas saimniekošanas nodrošinājumam.

Konsultantu kontaktinformācija meklējama: http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba-ekonomika-lopkopibamezsaimnieciba/profesionalas-bezmaksas-konsultacijas-iespeja