Bijušās d/s «Lašupes» teritorijā apzāģēs traucējošos zarus

[ A+ ] /[ A- ]

8.oktobrī Ogrē, bijušās dārzkopības sabiedrības «Lašupes» teritorijā, tiks uzsākta ielu uzturēšanas darbus traucējošo koku un krūmu zaru apzāģēšana, informē SIA «Ogres Namsaimnieks».

Apsekojot teritoriju, lai noteiktu ielas, kurās nepieciešama koku un krūmu zaru apzāģēšana, lai novērstu traucēkļus uzturēšanas darbiem, speciālisti konstatējuši, ka daudzi iedzīvotāji atbilstoši nekopj savus dzīvžogus, tādēļ to zari izplešas ārpus žoga, apgrūtinot gājēju un riteņbraucēju pārvietošanos, kā arī ceļu uzturēšanas darbu veikšanu un atkritumu izvešanu. Turklāt šie zari vai apstādījumi traucē redzamību ceļu satiksmes dalībniekiem, tiek saskrāpētas automašīnas, tiek radīti bojājumi ceļu uzturēšanas un atkritumu apsaimniekošanas tehnikas vienībām. Tāpat zemes gabalu īpašnieki reizēm mēdz ielas malās novietot palielus akmeņus, kas apdraud gājēju, velobraucēju un autovadītāju drošību. Ar šīm problēmām regulāri nākoties saskarties visā Ogres pilsētas teritorijā.

Ogres novada pašvaldības autoceļu uzraudzības komisijā atkārtoti tika pārrunāta šī situācija un pieņemts lēmums turpmāk šādiem pārkāpumiem pievērst pastiprinātu uzmanību, piesaistot arī Ogres novada pašvaldības policiju. Pašvaldība atgādina, ka atbilstoši Ogres novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr. 49/2013 «Par apstādījumu apsaimniekošanu Ogres novadā» 5.4.apakšpunktam atbildīgās personas pienākums savā teritorijā pie ietvēm un ielu braucamajām daļām nodrošināt gājējiem un transportlīdzekļiem traucējošu zaru apzāģēšanu. Noteikumi arī nosaka, ka no būvēm līdz kokiem un krūmiem jāievēro šādi attālumi: ietves un gājēju celiņa mala, žogs – attālums līdz kokam 1 m, līdz krūmam 0,5 m; ielas brauktuves, ceļa nostiprinātās apmales mala vai grāvja nogāzes augšmala – attālums līdz kokam 2 m, līdz krūmam 1 m; apgaismojuma vai elektrolīnijas balsts vai stabs – attālums līdz kokam 3 m. Par noteikumu neievērošanu īpašnieku var sodīt administratīvi – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu fiziskām personām līdz 350 eiro un juridiskajām līdz 1400 eiro.

Agate Gavare