Pašvaldībās

Aicina iesaistīties Uzņēmēju konsultatīvajā padomē

Ikšķiles novada pašvaldība aicina vietējos uzņēmējus pieteikties darbam Ikšķiles novada uzņēmēju konsultatīvajā padomē. Padome ir konsultatīva institūcija, kurā darbojas pašvaldības vadība un speciālisti, Ikšķiles novada uzņēmējbiedrības biedri un uzņēmēji, kuri savu saimniecisko darbību veic Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā. Padome pārstāv…

Aicina iesaistīties Ikšķiles novada teritorijas plānojuma izstrādē

Ikšķiles novada pašvaldība aicina iedzīvotājus iesaistīties Ikšķiles novada jaunā teritorijas plānojuma izstrādē, iesniedzot priekšlikumus par vēlamām novada teritorijas izmantošanas pārmaiņām, piemēram, dzīvojamās apbūves teritoriju vai publiskās vai rūpnieciskās apbūves teritoriju attīstību, labiekārtotu publisku ārtelpu, nepieciešamajiem transporta infrastruktūras uzlabojumiem u.c. Ikviens…

Lielvārdes novadā realizēs projektu «PROTI un DARI!»

Lielvārdes novada pašvaldība sākusi projekta jauniešiem «PROTI un DARI!» īstenošanu. Tā mērķis ir attīstīt jauniešu prasmes, veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, kā arī nodarbinātībā. Projektā var iesaistīties jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem…

Izstrādās Ķeguma novada Attīstības programmu

Saskaņā ar Ķeguma novada pašvaldības domes 2019.gada 13.februāra lēmumu Nr. KND1-3/19/45 «Par Ķeguma novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādes uzsākšanu» ir uzsākta Ķeguma novada Attīstības programmas izstrāde. Lai nodrošinātu sabiedrības pārstāvju līdzdalību šajā procesā, nevalstisko organizāciju pārstāvji, uzņēmēji un privātpersonas aicināti…

VARAM rīko konsultācijas ar mūsu novadu pašvaldību deputātiem

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicinājusi Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novadu domes deputātus uz konsultācijām par Ogres novada apvienoto administratīvo teritoriju. Konsultācija notiks 18.jūlijā Ogrē. Pasākuma darba kārtībā paredzēta diskusija ar pašvaldību domju deputātiem, lai uzklausītu viņu…

Ikšķiles novada Sporta skolu vadīs Krūmiņa-Brūna

3.jūnijā notikušās Ikšķiles novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes laikā deputāti pieņēma vienbalsīgu lēmumu jaundibinātās Ikšķiles novada Sporta skolas direktora amatā iecelt Andželiku Krūmiņu-Brūnu. Konkursā uz jauno amatu startēja 15 pretendenti, bet par tam piemērotāko tika atzīta tieši A.Krūmiņa-Brūna, kura ir…

Ķeguma novada pašvaldībai vajadzīgs nekustamo īpašumu speciālists

Ķeguma novada pašvaldība aicina darbā nekustamo īpašumu speciālistu. Lielvārdes novada pašvaldība aktīvi gatavojas jaunajam mācību gadam, jo meklē pedagogus gandrīz visām savām izglītības iestādēm. Ķeguma novada pašvaldība izsludinājusi pieteikšanos uz pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista amatu, garantējot darba samaksu 1060,00 eiro…

Arī šogad noskaidros «Ogres novada sakoptāko lauku sētu 2019»

Ogres novada pašvaldība jau vairākus gadus Ogres novadā organizē konkursus, lai noskaidrotu un godinātu sakoptākos īpašumus novada teritorijā – gan pilsētā, gan pagastos. Tā kā pērn no pilsētas iedzīvotājiem atsaucība piedalīties konkursā «Sakoptākais namīpašums Ogrē 2018» bija neliela, šogad pašvaldība…

Ikšķiles novadam būs jauns teritorijas plānojums

27.maijā Ikšķiles novada pašvaldība parakstīja līgumu ar atklātā konkursā «Ikšķiles novada teritorijas plānojuma izstrāde» uzvarējušo SIA «Reģionālie projekti». Kopējā līguma summa ir 59 096 EUR. Ikšķiles novada pašvaldība informē: tās mērķis ir, ievērojot izmaiņas normatīvajos aktos, aktualizēt spēkā esošajā teritorijas…

Ķeguma novadā aicina piedalīties jaunatnes iniciatīvas projektu konkursā

Ķeguma novada pašvaldība aicina jauniešu organizācijas līdz 20.jūnijam iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai, informē projekta «PuMPuRS» koordinatore Inta Pastare. Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas…