Pašvaldībās

Ķeguma novada domes deputāti lemj par jaunajiem tarifiem

Pagājušajā nedēļā notikušās Ķeguma novada domes sēdes laikā deputāti pieņēma lēmumus vairāk kā 20 jautājumos. Lemts tika gan par ūdensapgādes un siltuma tarifu izmaiņām, gan par jauna nolikuma apstiprināšanu pirmsskolas izglītības iestādei «Gaismiņa», gan arī par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam…

Viedokļi par citu pašvaldību iespējamo piedalīšanos ledus halles pārņemšanā

Uzzinot par Ogres novada domes deputātu pieņemto lēmumu par ledus halles pārņemšanu, laikraksts «Ogres Vēstis Visiem» sazinājās ar Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma pašvaldību pārstāvjiem, kuri ir strādājuši SIA «Vidzemes ledus» priekšlikuma izvērtēšanai izveidotajā darba grupā. Jāsaka, ka kaimiņi ir par…

Cik madlienieši maksās sanitārtehniķim

Ogres novada domes Tautsaimniecības komitejā deputāti nolēma virzīt apstiprināšanai domes sēdē lēmuprojektu, kurš paredz, ka stundas maksa par Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes «ABZA» sanitārtehniķa, remontatslēdznieka un elektriķa pakalpojumiem Madlienas iedzīvotājiem ir 5,65 lati.

Lūdz pagarināt NĪN samaksas termiņu

Jau rakstījām par viesnīcas «Hotel Club 1934» nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parādu par ēku un zemi Ikšķiles ielā 2 un Baldones ielā 3, kas šā gada janvārī bija sasniedzis 14 473,80 latus, bet pašlaik ir jau 17 784,70 lati.

Ikšķilieši grib jaunu kultūras namu

Maija pirmajā nedēļā noslēgusies mēnesi ilgusī sabiedriskā apspriešana par Ikšķiles vecā Kultūras biedrības nama rekonstrukciju. Lielais vairums respondentu pauduši viedokli, ka Ikšķilei nepieciešams jauns un plašs kultūras nams, bet vecā ēka jārenovē, lai saglabātu to kā vēsturisku celtni.

Domes priekšsēdētāja atbildē un komisijas ziņojumā – būtiskas atšķirības?

«Ogres Vēstis Visiem» turpina šķetināt situāciju ar Lielvārdes novada domes Administratīvās komisijas locekles Taigas Zvejnieces iespējamo interešu konfliktu, piedaloties uz Alda Ziemeļa iesnieguma pamata Žakelīnai Bērziņai sastādītā administratīvā pārkāpuma protokola izskatīšanā.

Lielvārde pašvaldības deputāti ar kredītiem nav draugos

Pārskatot Lielvārdes novada domes deputātu amatpersonu deklarācijas par 2009. gadu, uzkrītošas ir divas tendences. Pirmkārt, «treknajos» gados tagadējie tautas priekšstāvji bijuši gana apdomīgi un ar kredītu ņemšanu nav aizrāvušies, otrkārt, tikai trim no 15 tautas kalpiem ir reģistrēti transportlīdzekļi, tātad…