Pašvaldībās

Ogres novadā viesojas delegācija no Turcijas

ES Mūžizglītības programmas Comenis apakšprogrammas reģionālās partnerības projektā “Sporta nozīme jauniešu karjeras veidošanā” no 27. jūnija līdz 4. jūlijam Ogrē viesojas astoņi Turcijas sadarbības reģiona Hatai (Hatay) pārstāvji.

Apstiprina mācību maksu Ogres novada BJC

Izskatot interešu izglītības iestādes Ogres novada Bērnu un jauniešu centra (BJC) direktora Ilmāra Dreijas priekšlikumus, Ogres novada dome 16.jūnija sēdē apstiprināja mācību maksu šajā centrā.

Uzturēšanās pansionātā «Madliena» dienā izmaksās 15 latus

Iepazīstoties ar vispārējā tipa pansionāta «Madliena» uzturēšanās maksas aprēķinu klientiem, kuriem nepieciešams īpašs sociālās aprūpes un rehabilitācijas pasākumu komplekss un par kuriem norēķinus neveic ne Ogres novada sociālais dienests, ne pašvaldības pagastu pārvaldes, kā arī noklausoties vispārējā tipa pansionāta «Madliena»…

Biedrībai «Vecāki kopā» būs telpas Ogrē, Suntažu ielā

Ogres novada dome 16.jūnija sēdē izskatīja biedrības ģimenēm ar īpašo vajadzību bērniem un jauniešiem «Vecāki kopā» iesniegumu, kuri lūdza gan mācību gada laikā pēc skolas nodarbībām, gan skolas brīvlaikos atļaut izmantot kādu daļu no telpām Ogres pamatskolā, Suntažu ielā 2,…

Ogres novadā par vienu komisiju mazāk

Ogres novada dome 16.jūnija sēdē izskatīja Ogres novada politiski represēto personu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas priekšsēdētājas Artas Ozoliņas ziņojumu un saskaņā ar likuma «Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem» grozījumiem, kas…

Četri skolu direktori paliek bez amata

Ogres novada domes Sociālās komitejas sēdē 9.jūnijā tika skatīts lēmumprojekts par Ogres vakara vidusskolas, Krapes pamatskolas, Mazozolu pamatskolas un Meņģeles pamatskolas direktora amata likvidēšanu. Darba tiesības ar minēto mācību iestāžu direktoriem plānots izbeigt šā gada 31.augustā.

Jaunajā plānojumā Ogres kapiem rezervē Stirnu ielas rajonu

Ogres novada domes deputāti 16.jūnija sēdē nolēma nodot sabiedriskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai jaunā Ogres novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju. Paredzēts, ka sabiedriskā apspriešana ilgs no 12.jūlija līdz 20.septembrim.

Ogres estrādes apmeklētājiem atvēlēts vēl viens stāvlaukums

Deputāti Ogres novada domes 16.jūnija sēdē akceptēja SIA «Domitek» iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi Brīvības ielā 58 B (pretī Ogres luteriskajai baznīcai), maksas automašīnu stāvvietu ierīkošanai Ogres estrādes pasākumu laikā no pulksten 17 līdz pulksten 6.