Pašvaldībās

Ikšķiles novada pašvaldība rīko Tautas sapulci

Ikšķiles novada pašvaldība aicina visus sava novada iedzīvotājus uz Tautas sapulci, kas tiek rīkota 1.augustā pulksten 19.00 pašvaldības administratīvajā ēkā, Peldu ielā 22. Pašvaldības vadība ieplānojusi, ka sapulces laikā pārrunāt situāciju, kādā Ikšķiles novads atrodas saistībā ar Vides aizsardzības un…

Uzsāk satiksmes pārvada pār dzelzceļu Ogrē, Kalna prospektā, publisko apspriešanu

Lai nodrošinātu satiksmes drošību Ogres pilsētā un samazinātu relatīvo nedrošības rādītāju (nopietnu negadījumu skaitu), šķērsojot dzelzceļu, Ogres novada pašvaldība 12.jūlijā uzsākusi plānotā satiksmes pārvada pār dzelzceļu Ogrē, Kalna prospektā, publisko apspriešanu. Šī pārvada izbūve sekmētu Ogres iedzīvotāju un pilsētas viesu…

Ikšķiles Sporta skola uzņem audzēkņus

Jaundibinātā Ikšķiles novada Sporta skola sākusi audzēkņu uzņemšanu. Tiek piedāvātas mācību treniņu nodarbības basketbolā (profesionālā ievirze zēniem un meitenēm 6 – 18 g.v.), kā arī vispārējā fiziskā sagatavošana (interešu izglītība zēniem un meitenēm 6 – 10 g.v.). Vairāk informācijas, rakstot…

Pansionātam «Madliena» vajadzīgs direktors

Ogres novada pašvaldība izsludinājusi konkursu uz vispārējā tipa pansionāta «Madliena» direktora amatu. Pretendentiem tiek solīta mēnešalga līdz 2264 eiro (pirms nodokļu nomaksas), pieteikšanās līdz 31.jūlijam. Ogres novada bāriņtiesai vajadzīgs psihologs. Atalgojums – 1190 eiro, pieteikšanās līdz 16.jūlijam. Līdz šodienai, 12.jūlijam,…

Ikšķiles novada pašvaldības darba organizācija atvaļinājumu laikā

No 10. līdz 23.jūlijam Ikšķiles novada pašvaldības administrācijas darbinieki dosies atvaļinājumā, informē Ikšķiles novada pašvaldība. Šajā periodā iedzīvotājiem būs pieejami pašvaldības sniegtie pamatpakalpojumi. Par pakalpojumiem būs iespēja norēķināties Klientu apkalpošanas centros: Daugavas prospektā 34, Ikšķilē, un «Kraujās», Tīnūžos. Nekustamā īpašuma…

Aicina iesaistīties Uzņēmēju konsultatīvajā padomē

Ikšķiles novada pašvaldība aicina vietējos uzņēmējus pieteikties darbam Ikšķiles novada uzņēmēju konsultatīvajā padomē. Padome ir konsultatīva institūcija, kurā darbojas pašvaldības vadība un speciālisti, Ikšķiles novada uzņēmējbiedrības biedri un uzņēmēji, kuri savu saimniecisko darbību veic Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā. Padome pārstāv…

Aicina iesaistīties Ikšķiles novada teritorijas plānojuma izstrādē

Ikšķiles novada pašvaldība aicina iedzīvotājus iesaistīties Ikšķiles novada jaunā teritorijas plānojuma izstrādē, iesniedzot priekšlikumus par vēlamām novada teritorijas izmantošanas pārmaiņām, piemēram, dzīvojamās apbūves teritoriju vai publiskās vai rūpnieciskās apbūves teritoriju attīstību, labiekārtotu publisku ārtelpu, nepieciešamajiem transporta infrastruktūras uzlabojumiem u.c. Ikviens…

Lielvārdes novadā realizēs projektu «PROTI un DARI!»

Lielvārdes novada pašvaldība sākusi projekta jauniešiem «PROTI un DARI!» īstenošanu. Tā mērķis ir attīstīt jauniešu prasmes, veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, kā arī nodarbinātībā. Projektā var iesaistīties jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem…

Izstrādās Ķeguma novada Attīstības programmu

Saskaņā ar Ķeguma novada pašvaldības domes 2019.gada 13.februāra lēmumu Nr. KND1-3/19/45 «Par Ķeguma novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādes uzsākšanu» ir uzsākta Ķeguma novada Attīstības programmas izstrāde. Lai nodrošinātu sabiedrības pārstāvju līdzdalību šajā procesā, nevalstisko organizāciju pārstāvji, uzņēmēji un privātpersonas aicināti…

VARAM rīko konsultācijas ar mūsu novadu pašvaldību deputātiem

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicinājusi Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novadu domes deputātus uz konsultācijām par Ogres novada apvienoto administratīvo teritoriju. Konsultācija notiks 18.jūlijā Ogrē. Pasākuma darba kārtībā paredzēta diskusija ar pašvaldību domju deputātiem, lai uzklausītu viņu…