Pašvaldībās

Lielvārdes novadā vasaras brīvlaikā pusaudžiem būs darbs

Lielvārdes novada pašvaldība aicina 13-14 gadus vecus skolēnus pieteikties nodarbinātības pasākumiem 2019.gada vasarā. Pieteikšanās notiks no 8. līdz 18.aprīlim. Ar pašvaldības finansiālu atbalstu algotu darbu 80 šī vecuma skolēni varēs strādāt divas nedēļas. Lai pieteiktos šim darbam, pusaudžiem jāatbilst šādiem…

Ikšķiles novadā notiks iedzīvotāju aptauja

29.martā notika Ikšķiles novada pašvaldības domes ārkārtas sēde, kuras laikā deputāti pieņēma lēmumu organizēt Ikšķiles novada iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par iespējamo Ikšķiles novada pievienošanu citu pašvaldību administratīvajām teritorijām. Aptauja notiks no 9. līdz 11.maijam – katrā no…

Ķegumā izsludināts Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkurss

Ķeguma novada pašvaldība izsludinājusi Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu 2019.gadam. Konkursa mērķis – Ķeguma novada iedzīvotāju radošās iniciatīvas veicināšana kultūras, sporta un izglītības norisēs. Konkursā noteiktas šādas prioritātes: Sporta un kultūras tradīciju saglabāšana, jaunu aktivitāšu radīšana; Pieaugušo, jauniešu tālākizglītības un…

Deputāts Grīnbergs aicina ikšķiliešus izteikt viedokli

Ikšķiles novada pašvaldības domes deputāts Kaspars Grīnbergs internetā ievietojis aptauju, ar kuras palīdzību vēlas noskaidrot ikšķiliešu viedokli par apbūves gabala, kas atrodas Ikšķilē, Nogāzes ielā 2, izmantošanu. Kā informē deputāts, Ikšķiles novada pašvaldība vēlas izsolīt tai piederošu apbūves gabalu Ikšķilē,…

Ķeguma novada pašvaldība piešķir pabalstus politiski represētajiem

13.martā notikušās Ķeguma novada pašvaldības domes sēdes laikā deputāti izskatīja lēmumprojektu par naudas pabalsta piešķiršanu politiski represētajām personām. Tika pieņemts lēmums Ķeguma novadā deklarētajām politiski represētajām personām piešķirt pabalstu 100 eiro apmērā (pirms nodokļu nomaksas). Pabalstu izmaksa sāksies 26.martā.

Ikšķilē notiek detālplānojuma «Līvciema iela 52» apspriešana

Ikšķiles novada pašvaldības dome nodevusi publiskajai apspriešanai detālplānojuma «Līvciema iela 52» projektu. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no līdz 2019.gada 8.aprīlim. Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Ikšķiles novada pašvaldības ēkā, Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv, kā arī ģeoportālā…

Ķegumā un Lielvārdē vakanti policijas inspektora amati

Mūspuses novadu pašvaldībās izsludinātas jaunas vakances. Ķeguma un Lielvārdes novadu pašvaldības meklē piemērotus kandidātus uz policijas inspektora amatiem. Tie, kurus interesē darbs Ķeguma novada pašvaldības policijā, pieteikties uz vakanto inspektora amatu varēs vēl līdz 10.aprīlim. Solītais atalgojums – 843 eiro…

Ķeguma novada attīstības programma

Uzsākta Ķeguma novada attīstības programmas izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un izpildes termiņi. Sabiedrībai ir iespējas līdzdarboties programmas izstrādē, iesniedzot savus priekšlikumus un ieteikumus Ķeguma novada pašvaldībā (Lāčplēša iela 1, Ķegums, LV-5020, e-pasta adrese: dome@kegums.lv) un Ķeguma novada pagastu pārvaldēs, kā…

Lielvārdes novadā izsludināts vietējo iniciatīvu projektu konkurss

Lielvārdes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus līdzdarboties savas dzīves kvalitātes uzlabošanā, iesniedzot projektu, kas veicinātu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, fiziskās un garīgās veselības uzlabošanu, apkārtnes un vides labiekārtošanu. Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Lielvārdes novadam nozīmīgu projektu īstenošanu. Ar šo…

Ogres novadā aizliegts atrasties uz visu ūdenstilpju ledus

Ogres novada pašvaldība šonedēļ izdeva rīkojumu par aizliegumu atrasties uz Ogres novada administratīvajā teritorijā publiskās vietās esošo publisko ūdenstilpju ledus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt aizliegumu atrasties uz tās administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdeņu un citu tās valdījumā esošo ūdeņu…