Pašvaldībās

Uz Lielvārdes policijas priekšnieka amatu tikai trīs pretendenti

Pagājušajā mēnesī Lielvārdes novada pašvaldība bija izsludunājusi pieteikšanos uz savas policijas priekšnieka un inspektora amatiem. Uz vakanto policijas priekšnieka amatu pieteikušies tikai trīs kandidāti, bet uz policijas inspektora amatu vēl mazāk – divi kandidāti, informēja Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektore Inga…

1.septembrī SIA «Lielvārdes Remte» uzsāks darbību Jumpravā

«OVV» jau ziņoja, ka Lielvārdes novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu likvidēt uzņēmumu «Lielvārdes novada Jumpravas pašvaldības aģentūra», deleģējot sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Jumpravas pagastā ūdenssaimniecības un siltumsaimniecības jomās citam savam uzņēmumam – «Lielvārdes Remtei». SIA «Lielvārdes Remte» šos pakalpojumus Jumpravā sāks…

Ogres novada Sociālā dienesta darbinieki nākamnedēļ apmeklētājus nepieņems

Kopš jūlija intensīvi notiek Ogres novada Sociālā dienesta pārcelšanās uz jaunajām telpām no pagaidu mājvietas Vidzemes ielā 3, Ogrē, un citām vietām, kur līdz šim darbojās dažādas Sociālā dienesta struktūrvienības. Jaunās Ogres novada Sociālā dienesta telpas iekārtotas bijušajā Ogres tehnikuma…

Lielvārdē vajadzīgs policijas priekšnieks, Ķegumā meklē kapu pārzini

Visās četrās mūspuses pašvaldībās parādījušies vakanti amati. Lielvārdē vajadzīgi divi policisti, Ķegumā – kapu pārzinis. Ogres novads izsludinājis konkursu uz divu izglītības iestāžu vadītāju amatiem, kā arī meklē arhitektu, bet Ikšķilei vajadzīgs bibliotekārs. Lielvārdes novada pašvaldība izsludinājusi pieteikšanos uz diviem…

Labiekārtos dabas lieguma teritoriju Daugavā pie Kaibalas

Jau pavisam drīz tiks uzsākti labiekārtošanas un infrastruktūras izveides darbi īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā Daugavā pie Kaibalas. Dabas aizsardzības plānā noteiktās tūrisma un dabas aizsardzības aktivitātes dzīvē realizēs Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldības, lieguma teritorijas apmeklētāju ērtībām izveidojot ūdens transportlīdzekļu…

Ogres ielas rekonstrukcijai netiek piešķirts valsts aizdevums

Ķeguma iedzīvotāji interesējušies savā pašvaldībā par to, kad tiks uzsākti šogad ieplānotie rekonstrukcijas darbi Ogres ielā. Ogres iela vismaz pagaidām remontēta netiks, jo nav iespējams saņemt aizdevumu no Valsts kases, informē Ķeguma novada pašvaldība. Ogres ielas rekonstrukcijas projekts paredz pilnīgu…

Lielvārdes novadā notiek iedzīvotāju aptauja par ATR

Lielvārdes novada pašvaldība izsludinājusi iedzīvotāju aptauju par Administratīvi teritoriālo reformu (ATR), kas sākās 8.augustā un turpināsies vēl piecas dienas – līdz 18.augustam. Aptaujas anketa pieejama pašvaldības informatīvā izdevuma «Lielvārdes Novada Ziņas» speciālizlaidumā par Administratīvi teritoriālo reformu, kā arī izdrukātā veidā…

Aicina pieteikt kandidātus Ikšķiles novada pašvaldības apbalvojumiem

Ikšķiles novada pašvaldība 12.augustā izsludināja kandidātu pieteikšanu apbalvojumiem «Goda novadnieks» un «Ikšķiles novada Gada cilvēks 2019». Pieteikumi tiks pieņemti līdz 30.septembrim, informē Apbalvojumu vērtēšanas komisija. «Goda novadnieks» ir augstākais apbalvojums Ikšķiles novadā. To piešķir fiziskām personām par sevišķiem nopelniem Ikšķiles…

Ogres VĢ un bērnudārzam «Strautiņš» vajadzīgi vadītāji

Ogres novada pašvaldība izsludinājusi konkursus uz divu izglītības iestāžu vadītāju amatiem. Dažas vakances ir arī Ķeguma un Lielvārdes novada pašvaldībās. Ogres novada pašvaldība izsludinājusi konkursu uz Ogres Valsts ģimnāzijas direktora amatu. Pretendentiem pieteikuma vēstules jāiesniedz līdz 30.augustam, solītais atalgojums –…