Pašvaldībās

Ķeguma novada pašvaldība aicina pieslēgties ūdens un kanalizācijas tīkliem

Ķeguma novada pašvaldība informē, ka fiziskās personas, kuru īpašumu tuvumā izbūvēti pilsētas ūdens un kanalizācijas tīkli, var izmantot pašvaldības atbalstu, lai tiem pieslēgtos. Ķegumā ūdens un kanalizācijas tīkli ir izbūvēti Daugavgrīvas, Kastaņu (tikai kanalizācija), Komunālajā, Lazdu (tikai kanalizācija), Kuģu, Lāčplēša,…

INUB rīko tikšanos ar Ikšķiles novada Būvvaldi

Ikšķiles novada Uzņēmēju biedrība (INUB) organizē sanāksmi, kuras laikā paredzēta tikšanās ar Ikšķiles novada pašvaldības Būvvaldes speciālistiem. Pasākums notiks 20.februārī Ikšķiles novada pašvaldības administrācijas ēkā Peldu ielā 22. Pulksten 14.00 ar Būvvaldes speciālistiem tiks runāts par teritorijas plānojumu. Pulksten 16.00…

Ķeguma novada pašvaldība piedāvā atbalsta pasākumus jauniešiem

Ķeguma novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru piedalās Eiropas Sociālā fonda finansētajā projektā «Proti un dari!», pateicoties kam novadā dzīvojošajiem jauniešiem iespējams sniegt individuālu, tieši viņiem izplānotu atbilstošu atbalstu. Balstoties uz jaunieša interesēm, prasmēm un vajadzībām, viņam tiek…

Izstāde «Daugavas parka attīstībai Ikšķiles pilsētā»

Ikšķiles Tautas namā līdz 6.martam būs apskatāma Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Ainavu arhitektūras un plānošanas specialitātes studentu darbu izstāde «Daugavas parka attīstībai Ikšķiles pilsētā», ziņo Ikšķiles novada pašvaldība. Izstādīti septiņpadsmit II kursa studentu izstrādātie kursa projekti un četri maģistrantu grupu…

Ogres novadā joprojām pedagogu deficīts

Lai arī mācību gads jau pāri pusei, vairākas Ogres novada izglītības iestādes joprojām ir mācību spēku meklējumos. Iespējams, Lielvārdes novada pašvaldība beidzot būs atradusi ilgu laiku meklēto ceļu ekspluatācijas inženieri, bet Ikšķiles novada pašvaldībai vajadzīgs ainavu arhitekts. Ogres novadā visvairāk…

Lielvārdē gatavojas jauniešu biznesa ideju konkursam

Lielvārdes novada pašvaldībā gatavojas izsludināt jauniešu biznesa ideju konkursu, kurā jaunieši vecumā no 18-25 gadiem varēs iegūt finansējumu 3000 eiro apmērā sava biznesa uzsākšanai. Pirms tam interesentiem būs iespēja apmeklēt praktiskās darbnīcas, lai kvalitatīvi sagatavotos savas biznesa idejas attīstīšanai, pieteikuma…

Izsludināts projektu konkurss «Veidojam vidi ap mums Ogres novadā»

Ogres novada pašvaldība ir izsludinājusi projektu konkursu iedzīvotāju grupām un nevalstiskajām organizācijām «Veidojam vidi ap mums Ogres novadā». Kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 40 000 eiro, maksimālā summa, kas var tikt piešķirta vienam projektam – 1500 eiro. Šis projektu konkurss…

Atgādinājums Ikšķiles novada daudzbērnu ģimenēm

Ikšķiles novada pašvaldība atgādina, ka pabalsts daudzbērnu ģimenēm ēdināšanas pakalpojuma maksas segšanai izglītības iestādēs tiek piešķirts uz vienu gadu. Lai atkārtoti saņemtu pabalstu, daudzbērnu ģimenēm ar iesniegumu jāvēršas Ikšķiles novada pašvaldības Sociālajā dienestā. Vairāk informācijas pa tālr. 65055459, vai arī…

Ķeguma novadā aprūpi mājās nodrošina «Latvijas Samariešu apvienība»

Ķeguma novada pašvaldība informē, ka arī šogad pakalpojuma «Aprūpe mājās» sniegšanu tā deleģējusi biedrībai «Latvijas Samariešu apvienība». Biedrība piedāvā: ikdienas aprūpes pakalpojumu (nodrošinot palīdzību mājas soļa veikšanai un pašaprūpes nodrošināšanai) pēc individuāli sastādīta plāna; drošības pogu, kas nodrošina nepārtrauktas saziņas…

Pašvaldībās trūkst pedagogu un sociālo darbinieku

Šobrīd vakanti amati ir visu četru mūspuses novadu pašvaldībās, bet lielākoties darbā tiek aicināti pedagogi, arī sociālie darbinieki. Lielvārdes novada pašvaldība jau ilgāku laiku nevar atrast ceļu ekspluatācijas inženieri. Ogres novada pašvaldības mājaslapā publicētas divas vakances – abas Ogres 1.vidusskolā.…