Novadu ziņas

{jcomments on}

Ikšķiles novada politiski represētie un invalīdi saņems pabalstu

Politiski represētas personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki, kā arī personas ar I grupas invaliditāti, kuru dzīvesvieta deklarēta Ikšķiles novadā, novembrī varēs saņemt pabalstu 50 eiro apmērā atbilstoši Ikšķiles novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem «Par pašvaldības pabalstu piešķiršanu Ikšķiles novada iedzīvotājiem».…

Svecīšu vakari Ogres novada kapsētās

Svecīšu vakaru jeb Mirušo piemiņas dienu ieviesa kristīgā baznīcā, lai īpaši atcerētos un Dieva priekšā pieminētu savus aizgājējus. Svecīšu vakari Ogres novada kapsētās: 12.oktobrī pulksten 15.00 – Ogresgala kapos, 12.oktobrī pulksten 17.00 – Ciemupes kapos, 12.oktobrī pulksten 18.00 – Meņģeles…

Svecīšu vakari Lielvārdes novada kapsētās

Svecīšu vakari Lielvārdes novada kapsētās notiks: 26.oktobrī pulksten 16.00 – Jumpravas kapos, 27.oktobrī pulksten 16.00 – visos Lielvārdes kapos; 2.novembrī pulksten 16.00 – Lēdmanes kapos.

Ielu apgaismojuma bojājumu pieteikšana Lielvārdes novadā

Lielvārdes novada pašvaldība izplatījusi informāciju par to, kā pieteikt ielu apgaismojuma bojājumus. Informāciju par bojājumiem ielu apgaismojuma tīklā Lielvārdes pilsētas teritorijā var nodot pa diennakts bezmaksas tālruni – automātisko atbildētāju, zvanot uz 65021355. Lūgums atstāt informāciju par bojātās apgaismes laternas…

Esam klāt!

No 3. līdz 10.oktobrim pasaulē nākuši (Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti): Ogres novadā Rūdolfs, Mia, Oto, Mila, Anrijs, Gabriels. Ikšķiles novadā Anastasija, Justīne, Odrija. Lielvārdes novadā Lielvārdē Amanda, Madara.

Mūžības vārtos…

No 3. līdz 10.oktobrim aizsaulē devušies (Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti): Ogres novadā Ogrē, Ogresgalā, Ciemupē Dagmāra Markovica (1935), Gertruda Broka (1935), Klementīna Šarakova (1923), Madlienā Juris Kivkucāns (1958). Ķeguma novadā Birzgalē Ludmila Goppere (1953), Velta Zambrāne…

Biedrība VVK realizējusi projektu «Austriņas»

Lielvārdes sportiskākā biedrība «Visa Veida Kustība» realizējusi pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu «Austriņas». Projekta īstenošanas laikā sakopta Lielvārdes neoficiālās peldvietas Daugavā «Austriņu ceļš» teritorija, pārkrāsotas jau esošās konstrukcijas, uzbērtas jaunas smiltis, izvietota koka konstrukcija «Zalktis», kā arī iestādīti košumkrūmi. Šajā peldētavā…

SIA «Ķilupe» Ogrē pieņem rudens lapas

Lai ērti un bez liekām raizēm varētu atbrīvoties no rudens lapām, SIA «Ķilupe» piedāvā iedzīvotājiem tās ar savu transportu nogādāt un bez maksas nodot uzņēmuma šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā, kas atrodas Ogrē, Akmeņu ielā 43B. Lapas jānovieto speciāli šim nolūkam…

Lielvārdē atkal notiks lapu savākšanas akcija

Šogad Lielvārdē koku kritušo lapu savākšanas akcija norisināsies no 7.oktobra līdz 15.novembrim, informē SIA «Lielvārdes Remte» Pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Vilnis Melkerts. SIA «Marss» šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Lielvārdē, Dravnieku ielā 9c, tiks novietots speciāli lapām paredzēts 22 m3…