Digitalizētas Lielvārdes novada kapsētas

[ A+ ] /[ A- ]

Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Līga Zariņa informē, ka pēdējo triju gadu laikā veikta Lielvārdes katoļu kapu, Lāčplēša, Ozollejas kapu, Lēdmanes kapu un Jumpravas kapu digitalizācija. Projekts ticis realizēts, lai sakārtotu kapsētu dokumentāciju un apglabāto personu uzskaiti. Darbu pēc Lielvārdes novada pašvaldības pasūtījuma izdarījis uzņēmums «Cemety», kas kapsētās veica topogrāfisko uzmērīšanu, izveidoja kartes, kā arī ar foto fiksāciju reģistrēja katru kapu kopu, norādot apbedījuma informāciju.

Tagad interneta vietnē www.cemety.lv vienkopus pieejama plaša, ērta un publiska datu bāze, kas ļauj iedzīvotājiem no jebkuras vietas pasaulē ar ierīces, kas nodrošina interneta pieslēgumu, piemēram, datora vai viedtālruņa, palīdzību uzzināt informāciju par apbedītajām personām un apbedījumu atrašanās vietu, par brīvajām apbedījuma vietām, kapsētu plānojumu, pakalpojumu pieejamību, kā arī meklēt savu piederīgo ciltskoku vai apzināt vēsturiski nozīmīgas personības.

Šobrīd turpinās darbs pie informācijas precizēšanas un papildināšanas, tādēļ iedzīvotāji, kuri iepazinušies ar digitālajā kartē www.cemety.lv pieejamajiem datiem, aicināti būt aktīviem un informēt par savu senču, piederīgo vai zināmu cilvēku atdusas vietām, par ko informācijas sistēmas pašreizējā versijā ziņas vēl nav iekļautas. To iespējams izdarīt interneta vietnē www.cemety.lv elektroniskā veidā, nosūtot ziņu, ko saņems kapsētu pārvaldnieks, vai sazinoties ar Lielvārdes novada pašvaldību.

Ritvars Raits