Ķeipenē top Akas ielas rekonstrukcija

[ A+ ] /[ A- ]

Darbi Akas ielas objektā nerimst ne mirkli...

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai programmas ietvaros Ķeipenes pašvaldība īsteno Akas ielas rekonstrukciju: no krustojuma ar Pils ielu līdz Zīlītēm veco ceļa segumu pavisam drīz nomainīs svaigi liets asfalts.

Tiekoties ar pagasta pārvaldes vadītāju Vilni Sirsoni, vēlreiz pārliekam, ka, pateicoties šim pašam Eiropas naudas balstītam projektam, jau renovēts tautas nams, tagad atlicis minētās ielas kapitālais remonts, kura kopējās izmaksas ir 114 971,11 latu, no kuriem 90 procentu Eiropas naudas, atlikušo daļu finansējot pašvaldībai. Jautāts par darbu izpildes garantijām, pārvaldes vadītājs konkrēts un lietišķs – atbilstoši konkursa rezultātiem noslēgts līgums ar ceļu būvniecības uzņēmumu «Mārupes ceļinieks». Darbu tehnoloģiskās garantijas ietvertas akciju sabiedrības «Ceļa inženieri» izstrādātajā un attiecīgi saskaņotajā projektā. Savukārt būvnieku izpildījumu stingri kontrolē (atbilstoši speciālam līgumam) sertificēts būvuzraugs Ira Zvaigzne. Zinot šīs kundzes lietpratīgumu un prasīgumu, varam droši paļauties, ka visi tehnoloģiskie procesi tiks ievēroti punktuāli. Darbu virsuzraudzību kūrē Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta būvvalde būvinspektora Egila Vilnīša personā.

Objektā palaimējas satikt gan Iru Zvaigzni, gan būvdarbu vadītāju Vitautu Mažiļi. Darbu vadītājs apliecina, ka līdz objekta nodošanai (31. oktobrim) laika atlicis maz, taču darbi tikšot pabeigti laikus, vajadzības gadījumā šim nolūkam piesaistot resursus no citiem objektiem. Savukārt galvenais būvuzraugs piemetina, ka tad, kad saulīte pa zemes virsu ripo, būtu vēlams saraut arī dūšīgāk, nežēlojot nedz agrās rīta, nedz vēlās vakara stundas, nedz brīvdienas, jo laika apstākļi nesolās būt iepriecinoši. Vienīgais mierinājums, ka uz svaigi blietēta šķembu klājuma asfalta segums lejams arī mitrākā laikā. Abpus ielai tiek veidoti grāvji ūdens novadīšanai, attiecīgu drenāžu nodrošinot ar smilts pamatni un šķembu virsslāni, bet izveidoto grāvīšu profilu noklājot ar melnzemi.

Saprotamas ķeipeniešu pamatotās bažas par Akas ielas posma no Pils ielas līdz veikalam Namejs bēdīgo stāvokli, taču tur diemžēl būs jāizlīdzas ar tradicionālo bedrīšu pielīdzināšanu. Pārvaldes vadītājs gan rēķina, ja izdosies ietaupīt, varbūt kaut ko varēs paveikt vairāk, bet ne tik daudz, lai šo ielu savestu pilnīgā kārtībā. Rindā arī vērienīgs projekts ūdenssaimniecības sakārtošanā, kas īstenojams nākamajā vasarā. Viļņa Sirsoņa vaigs norūpējies: vecās komunikācijas, kabeļi, saskaņošanas…, nebūs vienkārši, bet nav tāda samezglojuma, kas nav šķetināms…

Andra Upenieka foto