Gājēji lūgti nestaigāt pa distanču slēpošanas trasi

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres un Ikšķiles novada pašvaldības aģentūras «Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa «Zilie kalni» attīstības aģentūra» direktore Ieva Kraukle norāda, ka ziemas laikā uz Zilajiem kalniem dodas slēpotāji no visas Latvijas, bet bieži vien slēpošanas prieku viņiem sabojā cilvēki, kuri dodas pastaigās pa slēpošanas trasi. Kājāmgājēji lūgti savām pastaigām izmantot citas takas.

I.Kraukle uzsver, ka bieži vien cilvēki nesaprot, ka slēpošanas trase nav tikai sliedītes klasiskajam solim gar takas malām, bet visa taka, kas ir 4 līdz 6 metrus plata, un norāda, ka slēpošanas trases izveidošanā un uzturēšanā tiek ieguldīts liels darbs – tā tiek speciāli blietēta, rullēta visā platumā, tad ievilktas sliedes: trases vidū – slēpošanai slīdsolī, bet malās – sliedes klasiskajam solim. Bieži vien jaunas sliedes neveido tieši tajā pašā vietā, bet gan blakus, kur ir irdenāks sniegs.

Kārtību, kādā izmantojama kompleksa «Zilie kalni» teritorijas daļa, nosaka Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 18/2016 «Par kārtību, kādā izmantojama kompleksa «Zilie kalni» teritorija». Tajos noteikts, ka aizliegts izmantot slēpošanas trasi suņu pajūgu braucieniem, zirgu izjādēm u.c. pārvietošanās veidiem, kam slēpošanas trase nav paredzēta. Sniegotajā laikā slēpošanas trasē jāievēro šādi nosacījumi: pa slēpošanas trasi jāpārvietojas tikai ar slēpēm; jāievēro slēpošanas trases slēpošanas virziens; jāsaudzē izveidotās slēpošanas sliedes, nepieciešamības gadījumā bez slēpēm atļauts pārvietoties tikai pa slēpošanas trases ārpusi; aizliegts izmantot slēpošanas trasi pastaigām (ar suni, ragavām, bērnu ratiņiem), riteņbraukšanai.

Ritvars Raits