Iespēja apmācīt sev darbiniekus par ESF līdzekļiem

[ A+ ] /[ A- ]

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina pieņemt darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta «Atbalsts bezdarbnieku izglītībai» pasākumā «Apmācība pie darba devēja». Tā ir bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas ilgst sešus mēnešus, tās laikā darba devējs pats sagatavo sev vajadzīgo speciālistu, saņemot no NVA dotāciju.

Praktiskā apmācība ietver darba iemaņu apgūšanu, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa kompetencei. Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos. Pasākuma «Apmācība pie darba devēja» īstenošanai var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes un izglītības iestādes. Pieteikumi vajadzīgā darbinieka praktiskai apmācīšanai darba devējiem savā NVA filiālē jāiesniedz līdz šī gada 13.februārim. Darba devējam jāpiedāvā no jauna izveidota darba vieta, vai arī šai darba vietai jābūt vakantai vismaz četrus mēnešus pirms praktiskās apmācības uzsākšanas. Pēc praktiskās apmācības pabeigšanas bezdarbniekam vismaz trīs mēnešus jāturpina darbs pie tā paša darba devēja.

Vairāk informācijas NVA interneta vietnes www.nva.gov.lv sadaļā «Darba devējiem».

Agate Gavare