Ikšķilē deklarētajiem politiski represētajiem – naudas balva

[ A+ ] /[ A- ]

Politiski represētās personas, kuras deklarētas Ikšķiles novadā, tiek lūgtas saņemt naudas balvas sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas dienu. Naudas balvas var saņemt Ikšķiles novada pašvaldībā Peldu ielā 22, Ikšķilē, no 13.novembra līdz 30.novembrim, uzrādot politiski represētas personas apliecību un pasi.

Ja naudas balvu saņem pilnvarota persona, nepieciešams uzrādīt pilnvaru. Situācijā, ja nepieciešams transports nokļūšanai līdz Ikšķiles novada pašvaldībai, var zvanīt Sociālajam dienestam pa tālruni 65055459. Kases darba laiks pirmdienās ir no pulksten 8.30 līdz pulksten 13 un no pulksten 14 līdz pulksten 18.30. Otrdien, trešdien, ceturtdien – no pulksten 8.30 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz pulksten 16.30, bet piektdienās – no pulksten 8.30 līdz pulksten 14.30. 20.novembris – brīvdiena.