Ikšķilē noteikti Dzintara Soduma balvas laureāti

[ A+ ] /[ A- ]

Rakstnieka un tulkotāja Dzintara Soduma balva par novatorismu literatūrā 2019.gadā piešķirta Andrim Akmentiņam par romānu «Skolotāji», igauņu dzejniekam Contram un tulkotājam Guntaram Godiņam par grāmatu «Tik grūti ir būt latvietim» un dzejniekam Eināram Pelšam par grāmatu «Rembo 2016».

Žūrija atzina, ka A.Akmentiņa romāns «Skolotāji» ir darbs, kura nozīme aiziet daudz plašāk un dziļāk par literatūras viena gada teritoriju, spilgti atklājot, ka skolotājs atkarībā no laikmeta un konjunktūras var būt gan autoritāte, gan gaismas nesējs, gan valdošās varas ietekmīgākais instruments cilvēka totālā pāraudzināšanā. Romānā «trāpīgi nolasītais laikmeta naivums un ideālisms caurstrāvo visus teksta līmeņus – sākot ar poētiku, pašas valodas labskanīgumu un vijīgumu un beidzot ar romāna raksturu lētticību», kā to raksturo literatūrzinātnieks Arnis Koroševskis.

Contras un G.Godiņa grāmata «Tik grūti ir būt latvietim» ir visatbilstošākā jēdzienam «novatorisms». Contra ir novators kvadrātā – igaunis, kurš raksta dzeju latviešu valodā un kurš uz latviešu valodu un literatūru raugās no jauna, neierasta skatpunkta, spēlējas ar latviešu valodu, nebūdams tās dzimtais runātājs, bet piešķiļot tai jaunu, spožu poētisku dzirksti. Viņam līdzvērtīgs partneris ir G.Godiņš, kurš savus tulkojumus allaž izvēlējies pēc neparastības, novatorisma un ārpusnieciskuma konteksta. Dzejnieka Eināra Pelša grāmatā «Rembo 2016» viss ir izaicinājums un neslēpta ironija par agresīvi bezjēdzīgo un muļķīgo masu kultūru. Tas ir arī skaidrs mājiens uz simtiem dzejoļu krājumu, kas miruši vēl pirms parādīšanās gaismā, kam nav un nekad nav bijis lasītāju, izņemot autoru un redaktoru. Ja pieņem spēles noteikumus, kurus piedāvā autors un citi grāmatas līdzveidotāji, var redzēt, cik pārdomāta ir grāmatas koncepcija visās detaļās un cik nevainojami tajā iekļaujas literārais huligānisms.

Dz.Soduma balvas žūrijā strādāja Ikšķiles novada pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītāja Dace Jansone, rakstnieks Roalds Dobrovenskis, kultūržurnāliste Liega Piešiņa un redaktori Gundega Blumberga un Arturs Hansons. Balva tiks pasniegta 17.maijā Ikšķiles Tautas namā.