Ilze Miezere un viņas dziedoši skrejošās «Svilpastes»

[ A+ ] /[ A- ]

«Svilpastes» Džeksona šovā.

Ogres Kultūras centra Bērnu vokālā studija «Svilpastes» ar augstiem panākumiem darbojas jau 30. sezonu. Tās vadītāja Ilze Miezere tobrīd sāka ar septiņiem bērniem, tagad jau ir pāri 100 bērnu vecumā no trīs līdz 16 gadiem, kuri dzied deviņās grupās.

Mūzikas pedagoģes dzimtā pilsēta ir Rīga. Skaņu mākslas karjeru mazā meitene uzsāka trīs gadu vecumā, ierakstot dziesmiņu Latvijas radio. Meiteņu ansambļa sastāvā ir spēlēts klavieru pavadījums māksliniecisko kolektīvu skatē filharmonijā (paldies skolotājam Ēvaldam Sīkam). Jau ilgu laiku Ilze ir ogrēniete. Šeit absolvēta Mūzikas skola (vismaz divreiz gribējies izstāties…) un Ogres 1.vidusskolas mūzikas novirziena klase ar neizbēgamām «piedevām» – kori un klavieru duetu. Daudz netrūka, lai Ilze pēc skolas izvēlētos studijas universitātē, Filoloģijas fakultātē. No mācību priekšmetiem viņai vislabāk padevās latviešu valoda un literatūra, ko saistoši pasniedza Ināra Nagle, tomēr galu galā priekšroka tika dota Jāzepa Mediņa Mūzikas vidusskolai, jo virsroku guva mūzikas skolotāja Baiba Kokina. Gan Mediņos, gan Mūzikas akadēmijā Ilze mācījās kordiriģentu klasē. Visbeidzot LU Pedagoģijas psiholoģijas institūtā iegūts maģistres grāds.

«Svilpastes» koncertuzvedumā «Mīļdziesmiņas».

Kā piedzima un auga «Svilpastes»?

Ilze smaida: «Bērni man vienmēr līmējušies apkārt, kaimiņi vajadzības gadījumā labprāt atstāja savas knīpas un knauķus, tā teikt, bezmaksas bērnudārzā. Uzskatu, ka, cītīgi un radoši strādājot, var iemācīt dziedāt jebkuru cilvēku, arī tādu, kurš ir pārliecināts, ka nekad nespēs noturēt meldiņu. Galvenais – uzķert ritma sajūtu. Mans klusais sapnis par vokālo grupu piepildījās 1988.gadā. Ogres tautas nams pārcēlās uz jauno mājvietu – kultūras namu, un direktore Aija Leitāne piedāvāja lielo iespēju. Kā radās studijas nosaukums? Ļoti ikdienišķi. Kādā mēģinājumā, nebūdama mierā ar vecākās grupas meiteņu attieksmi, dusmīgi izmetu – jūs kā tādas svilpastes… Nejaušais apzīmējums iekrita prātā, likās gana precīzs un atraktīvs. Ja esam svilpastes, tad esam. Kopumā dzīvojam draudzīgi. Protams, šajā laikā daudz kas mainījies, vispirms paši bērni. Agrāk viņi mierīgi sēdēja un uzklausīja, tagad kustas kā ūdenszāles vai «iet pa gaisu». Tagad bērni ir drošāki, atvērtāki, bet arī skaļāki un reizēm nedisciplinēti. Vadītājai jābūt gan mammai, gan psihologam. Biežās uzstāšanās gan Latvijā, gan ārpus tās netraucē bērniem realizēt savus talantus – mākslinieciskos vai sportiskos – viņi prot labi saplānot savu laiku. Skatuve un vienots darbs veido atbildības sajūtu, runas kultūru, iemāca uzstāties auditorijas priekšā, galu galā bagātina jaunā cilvēka garīgo pasauli un atņem ielai ar tās ēnas pusēm un bīstamiem vilinājumiem..»

Vokālās studijas panākumu klāsts gan Latvijā, gan ārpus tās

Pašlaik Ilze Miezere strādā tandēmā ar horeogrāfi Ināru Arbidāni, kopā veidojot koncertprogrammas un konkursu dziesmas. Studijas dalībnieki iestudē daudzveidīgu repertuāru no klasikas un tautas dziesmas līdz popmūzikai. «Svilpastes» piedalījušās un sasniegušas godalgotas vietas daudzās skatēs, konkursos un festivālos tepat Latvijā un ārzemēs. Uzskaitījums nebūs pilnīgs, iespaidīgākie: «Skudrupūznis», «Nāc sadziedāt», «Tusiņš trijās priedēs», «Balss pavēlnieks», «Aprīļa pilieni», «Super mikrofon Radia Jard», «Golden Caruselle», Džeksona šovs – M.Džeksonam veltīts projekts kopā ar JV Dance Company u.c..

Iestudētas muzikālas izrādes kopā ar režisori Daci Ādamsoni: R.Paula un J.Kronenberga dziesmuspēle «Mazais ganiņš» (2008.), I.Miezeres un D.Ādamsones «Zili zaļi brīnumi pasaku pļavā» (2010.), A. Brigaderes luga «Sprīdītis» (2011.), pēc latviešu tautas pasaku motīviem dziesmuspēle «Oliņ boliņ» (2012.), pēc Kārļa Skalbes pasakas motīviem, ar Jāņa Lūsēna mūziku, muzikāla izrāde «Kaķīša dzirnaviņas» (2014.), «Mīļdziesmas» (2016.) ar H.Zariņa, J.Valtera mūziku.

Šī gada nogalē lielākais darbs bija Leona Brieža un Valda Zilbera mūzikls «Pasaka par Ziemassvētku zvaigzni», ko «Svilpastes» iestudēja kopā ar Ogres Tautas teātri režisora Jāņa Kaijaka vadībā. Gūta pieredze, uzstājoties Lietuvā, Polijā, Čehijā, Spānijā, Zviedrijā. Paši bērni saka: «SVILPASTES RULLĒ!»

Pēc konkursa Spānijā Ilze Miezere ļaujas nelielai relaksācijai.

Spēku atjauno gandarījuma eliksīrs un ģimene

Lai gan  mazie un lielie dziedātāji paņem milzums laika (Ilzes vīrs Ronalds jau pieradis, ka pat sestdienas un svētdienas bieži vien ir «dziedoši skrejošas»), «Svilpastu» vadītāja nepagurst. Spēku un iedvesmu atjauno gandarījuma eliksīrs.

Tuvs vaļasprieks ir ceļošana, saslimdinājusi ar to arī bērnus un vīru. Izbraukumos aizrauj daba, kalni un jūra. Neaizmirstams notikums bija Teides vulkānā sagaidītie 18.novembra svētki ar Latvijas himnu un svešu cilvēku līdzdalību, kuri novēlēja laimi Latvijai. Kā jau mūziķei patīk kora mūzika, balets, arī populārā mūzika. Cik vien atļauj laiks tiek apmeklēti Rīgas teātri. Tuvas latviskās tradīcijas, jo Dieviņš ir katrā puķītē. No latviešu rakstniekiem priekšroka tiek dota Rūdolfam Blaumanim, Imantam Ziedonim, Mārai Zālītei un Klāvam Elsbergam, no pasaules literatūras var ne vienu vien reizi ņemt rokās Antuāna de Sent-Ekziperī «Mazo princi». Lasot var ieraudzīt citas lietas un kādu jaunu šķautni.

Brīvbrīži tiek pavadīti ģimenes lokā kopā ar bērniem Reini un Ievu. Nedrīkst aizmirst arī labradoru sugas suni Mocartu, kurš saimniekiem neļauj garlaikoties ne mirkli. Ilzei ļoti patīk pastaigāties gar jūru, jo vasaras tiek pavadītas Skultē.

Uldis Prancāns

Foto no personiskā arhīva

Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.