Izdarīt to, ko var

[ A+ ] /[ A- ]

Dienas centra «Saime» vadītājs Jurijs Lanavojs ir radošu ieceru pilns.

Pagājušā gada nogalē Ogrē, Slimnīcas ielā 2, dienas centra «Saime» klienti tikuši pie ilgi gaidītajām telpām radošajām darbnīcām.

Dienas centrs «Saime» – Ogres novada sociālā dienesta nodaļa, kura tur rūpi par cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem un psihiskām saslimšanām. Īres līgums par 157,55m² iznomāšanu noslēgts starp Ogres novada pašvaldības sociālo dienestu un SIA «Ogres rajona slimnīca» valdes priekšsēdētāju Daini Širovu. Telpu nomas maksā – Ls 2 par m² – iekļauti arī komunālie maksājumi – maksa par apkuri, silto un auksto ūdeni, kanalizāciju, atkritumu izvešanu, teritorijas uzkopšana. Par elektrību maksā pēc skaitītāja rādījumiem.

Sabiedrībai ir jāpalīdz

Dienas centra «Saime» vadītājs Jurijs Lanavojs norāda, ka klienti ir no 16 gadiem un vecāki.

«Esam sākuši domāt, ka šāds centrs būtu vajadzīgs arī bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam,» viņš stāsta, lai gan līdz šim neesot bijuši informēti par šādu vajadzību, jo šiem bērniem ir speciālas skolas vai īpašas klases. Bet izrādījies, ka ir ne mazums bērnu, kuri nesaņem atbilstošus pakalpojumus. Viņi vienkārši ir … mājās! «Ir labi, ja katram ir savas mājas, taču šis slimības smagums nav jānes vieniem vecākiem, sabiedrībai jāpalīdz,» ir pārliecināts Jurijs Lanavojs.

Ar izpratni par citādo

Cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem ir sabiedrības daļa. Vai sabiedrība ir pietiekami nobriedusi, lai izturētos ar izpratni pret citādo?

«Integrācija – tā ir vesela tēma,» teic Jurijs Lanavojs, «jo ir integrējamais un vide, kurā jāintegrē, bet vide tam nav gatava. Ir likumdošana. Augstskolu studenti raksta darbus par integrācijas nozīmi un nepieciešamību – jā, ir jāintegrē! Ja skolā ir bērns, piemēram, ar kustību traucējumiem – skolā tas daudz ko dod. Visi klasesbiedri apkārt, palīdz stumt ratiņus, viss notiek… Bet kas sagaida cilvēkus, kuriem ir intelektuālās attīstības traucējumi? Nonākot vispārējās skolas vidē, viņi netiek līdzi. Viena no problēmām – nereti šos attīstības traucējumus vēlu diagnosticē.»

Vecāki ļoti mīl savas atvases, cenšas pasargāt no ārpasaules, bērni viņiem vienmēr ir īpaši, bet jāpadomā, vai savlaicīga diagnostika un neizvairīšanās skatīties patiesībai acīs, speciāla mācību metodika bērnu tālākajā attīstībā nebūtu krietni vērtīgāka.

Lai radoši izpaustos

Radošajām darbnīcām – mūzikai, aušanai un kokapstrādei – atvēlētās telpas ir gana plašas, bet atrodas ēkas otrajā stāvā, tāpēc nepieciešams pacēlājs, lai radoši izpausties varētu arī klienti ratiņkrēslos.

Dienas centra «Saime» vadītājs Jurijs Lanavojs vēlas centra klientiem nodrošināt vislabākos iespējamos apstākļus, tāpēc iecerēts piedalīties projektā par sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstību reģionos.

«Jaunās telpas «Saimeniekiem» ir Ziemassvētku dāvana,» saka dienas centra vadītājs. «Gribu pateikt paldies visiem, kas pielikuši roku, lai šī dāvana nokļūtu līdz adresātam – Dainim Širovam, Ogres novada domei un Ogres sociālajam dienestam par iespēju būt šajās telpās, Rotari klubam par nūjošanas inventāru tagad un kokapstrādes darbnīcas aprīkojumu perspektīvā, latviešiem Kanādā, Jāzepa fondam par mēbelēm telpu aprīkošanā un paciņām klientiem, kā arī par iespēju dzert tīru ūdeni visu šo gadu, Globālās Palīdzības Tīklam (GAiN). Paldies par palīdzību SIA «Malevs», īpaši «Policijas akadēmijas» kafejnīcai kultūras centrā par klātajiem galdiem Ziemassvētku pasākumā. Paldies par svētku kliņģeri maizes ceptuvei «Vārpa»! Paldies dienas centra «Saime» darbinieku komandai un visiem «Saimeniekiem»!»

Anitas Zeiliņas foto