Izglītības iestādes 1.septembri sagaidīs godam

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada izglītības pārvaldes un domes pārstāvji iepazīstas ar Ķeipenes pamatskolas gatavību jaunajam mācību gadam.

Visu četru novadu izglītības iestādes cītīgi gatavojas jaunajam mācību cēlienam. Kādi lielākie darbi iespēti un kas nodarbina, domājot par mācību procesu un saimnieciskajiem jautājumiem?

Informē vairāku mācību iestāžu vadītāji. Madlienas vidusskolas direktore Alda Karaseva ir gandarīta par paveikto. Pabeiguši ierīkot ugunsdrošības signalizācijas otro kārtu, kā arī abiem izglītības iestādes korpusiem un sporta zālei uzstādīt zibens aizsardzības ierīces. Šajā mācību gadā angļu valodas kabinetā audzēkņi varēs izmantot interaktīvās tāfeles priekšrocības. Tā Madlienas vidusskolā būs jau ceturtā. Pavasarī iekultivētās puķudobes nu priecē ar gadalaiku toņu krāšņumu un daudzveidību. Vēl atliek mazliet pieslīpēt kapitāli renovētā sporta laukuma apkārtni. Veiksmīgi turpinās madlieniešu sadarbība ar draugu no Somijas Hariju Norbaku – septembra sākumā skola iegūs 8-10 darbgaldus, bez tam mecenāts vairāku gadu garumā atbalsta pagasta mazturīgās ģimenes. Pedagogu kadri ir nokomplektēti, skolēnu skaits ap 260, nevienā klasē nav mazāk par 15 audzēkņiem. 60 procentu skolēnu dzīvo ārpus centra, tāpēc uz mācībām nokļūst, izmantojot divus pagasta autobusus un līgumā paredzētos «Ogres Autobusa» pakalpojumus.

Dzimstību un migrāciju ietekmēt nevaram

Birzgales pamatskolas direktors Valentīns Pastars: «No paveiktajiem saimnieciskajiem darbiem svarīgākais ir trīs krāšņu atjaunošana (tās ir pilnībā pārmūrētas), bez tam salabots sporta zāles jumts un notekcaurules. Pedagogi gatavi darbam, cerams, arī 104 pamatskolas audzēkņi. Diemžēl dzimstību un migrāciju ietekmēt nevaram.»

Meņģeles pamatskolas direktore Olita Rudzīte uzsver padarīto. Mācību iestādē ir ievilkta centrālapkure, daļēji atjaunota elektroinstalācija, izbūvētas divas bērnudārza telpas un sanitārais mezgls (savu plašo mājvietu «Auseklītis» šogad atstāja…). Nu dienas kārtībā skolas un sporta zāles siltināšana, bet mācību procesu šie darbi netraucēs. Pedagogu sastāvs nokomplektēts. 1.septembrī zinību un iemaņu taku uzsāks iet 40 skolēni un 17 pirmsskolēni. Būs pieci klašu komplekti. Skolotājus un vecākus nodarbina turpmākā perspektīva. Vai paliks deviņgadīgā vai tiks izveidota sešgadīgā mācību iestāde? Mazajiem bērniem tomēr jāmācās iespējami tuvāk mājām.

Cer uz veselā saprāta, nevis pāris latu uzvaru

Mazozolu pamatskolas direktore Vera Hermane: «Vasarā izdarīts liels darbs. Ar skolas darbinieku un «simtlatnieku» spēkiem nokrāsota un nolakota 2800 kvadrātmetru liela platība, reorganizēta «veļas māja» (mazgātuve), tiešajā apkārtnē sakopti četri hektāri, izveidoti celiņi ap skolu un piebraucamais ceļš ūdens ņemšanas vietai, ar zaļajiem krāšņumaugiem papildināts apstādījumu sektors un ierīkots pludmales volejbola laukums. Visi kadri ir, skolotāji vasarā mācījušies, lai iegūtu speciālās izglītības pedagoga sertifikātu. Mazozolos gaidāmi 45 skolēni un 22 pirmsskolas vecuma bērni, no tiem 11 – sešgadīgie. Tas nozīmē, ka mēs negrimstam – nākamgad audzēkņu skaits pieaugs. Ceram uz veselā saprāta, nevis pāris latu uzvaru. Nākotnē raugāmies optimistiski. Es strādāju jau 43 gadus, un šogad skoliņa izskatās tik sakopta un skaista kā nekad.»

Ogresgala pamatskolas direktore Skaidrīte Butāne uzsver, ka iespēju robežās saimnieciskie darbi izpildīti, pārsvarā «kosmētika», jo mācību iestāde ir zaļa gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Pedagogu sastāvs patstāvīgs, apmierinošs šķiet plānotais audzēkņu skaits – 160. Nesen ar Hipotēku un zemes bankas atbalstu realizēts projekts «Koku horoskopi». Tas nozīmē, ka skaisti papildināta gada koku taka, iestādot jaunus kociņus, kuri atbilst katra cilvēka horoskopiem. «Galvenās problēmas ir valstij, nevis mums,» saka S.Butāne.

Par filiālēm varētu būt īpaša saruna

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas Tomes pamatskolas filiāles vadītāja Anita Lošaka atzīmē, ka ieplānotie remonta un kosmētiskie darbi paveikti. Laikus sagādātās krāsas pietika katram stūrītim. Protams, ir satraukums par skolas nākotni. Kadru jautājums atrisināts, skolotāji darbojas pēc labākās sirdsapziņas. Šobrīd pieteikti 26 audzēkņi, ir atvērta 1.klase, un pastāv apvienotās klases (1.-2., 3,-4., 6.-7.). Ko lai saka – būs bērni, būs skola…

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktors Edgars Viņķis: «Ieilgušās krīzes laikā lieli remonti plānoti netika – izdarījām tikai to, lai skats būtu vizuāli pievilcīgs. Būtiskākie ieguvumi un zaudējumi. Šobrīd aprīkojam mājturības un tehnoloģiju kabinetu. Tikko noslēdzies konkurss un parakstīts līgums; darbi turpināsies līdz septembra sākumam, taču mācību procesu neietekmēs. Beidzies arī lielais dabaszinātņu konkurss, lai ievērojami modernizētu matemātikas, bioloģijas, ķīmijas un fizikas kabinetus. Jau augustā saņēmām mūsdienu vajadzībām atbilstošus mācību līdzekļus. Par filiālēm Tomē un Rembatē – skolēnu un pedagogu darba, kā arī interešu izglītības plusiem varētu būt īpaša saruna. Filiāļu izveide bija politisks lēmums, kas, manuprāt, ir strīdīgs un sevi neattaisno – filiāļu uzturēšana šķiet pārāk dārga kā skolai, tā pašvaldībai.»

Mērķis – godprātīgi, izglītoti cilvēki valsts labklājības celšanai

Ogres ģimnāzijas direktore Aina Bērce apliecina – plānotie darbi pamazām īstenojas. Pašlaik pie skolas top piebraucamais ceļš, līdz 1.septembrim būs kārtībā. Mazliet ieilguši darbi sporta stadionā. Tos veic celtniecības kompānija «Orions» no Ogres. Galīgais izpildes termiņš ir 15.oktobris. Pedagogi darbam gatavi, audzēkņu skaits būs virs 530. Ļoti patīkami, ka mācību iestāde ieguvusi Valsts ģimnāzijas statusu un turpinās apzinīgi darboties, iepriecinot savus audzēkņus, pedagogus, vecākus un visu pilsētu.

Nobeigumā daži sarunas dalībnieku pirmsskolas vēlējumi, atziņas.

* Priecāties par to, kas ir, nevis gausties par to, kā nav…

* Īpašs gandarījums – just, ka esi kādam nozīmīgs un strādāt jauki izremontētā un renovētā skolā.

* Lai nepazūd optimisms! Paši esam laimes kalēji – paši firmas, pasūtītāji un izpildītāji.

* Saglabāsim mācību gada sākumā valdošās pozitīvās emocijas līdz kārtējā darba cēliena noslēgumam!

* Izturību, darba prieku un cienīgu naudiņu arī!

* Galvenais ir draudzīgi sadarboties skolēniem, pedagogiem, vecākiem un visai sabiedrībai kopumā. Mērķis visiem viens – godprātīgi un izglītoti cilvēki valsts labklājības celšanai.

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas vadītāja Inta Putniņa-Cīrule lielajai kaimiņienei – vidusskolai – pasniedz skaistu interjera elementu – nesenā absolventa Jāņa Damrozes Klusās dabas.

Baibas Trumekalnes un Ulda Prancāna foto