Izsludināti konkursi par sakoptākajām sētām un namiem

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada pašvaldība izsludinājusi divus konkursus, lai noskaidrotu sakoptākos īpašumus novada teritorijā – gan pilsētā, gan pagastos.

Konkursā «Ogres novada sakoptākā lauku sēta 2018» aicināti piedalīties novada pagastu iedzīvotāji, kuri dzīvo viensētās, bet konkursā «Sakoptākais namīpašums Ogrē 2018» aicināti piedalīties namīpašnieki Ogres pilsētas individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijās. Abu konkursu nolikumi pieejami pašvaldības mājaslapā www.ogresnovads.lv.

Pieteikt savus īpašumus konkursiem var līdz šī gada 29.jūnijam, rakstveidā vai elektroniski iesniedzot pieteikumu Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļā Brīvības ielā 33 (219., 220. kab.), Ogrē, elektroniskā pasta adrese domeinfo@ogresnovads.lv. Pagastu iedzīvotāji savas viensētas konkursam var pieteikt arī sava pagasta pārvaldē, kas pēc tam šos pieteikumus nodos Sabiedrisko attiecību nodaļai. Pieteikumā jānorāda īpašnieka (vai tiesiskā valdītāja) vārds, uzvārds, īpašuma adrese,  kontaktinformācija saziņai.

Tālruņi informācijai: 65071164, 65071100; e-pasta adrese: domeinfo@ogresnovads.lv.