Izsludināts konkurss «Par skaistāko Latvijas daiļdārzu un lauku sētu»

[ A+ ] /[ A- ]

Daiļdārzu īpašnieki, ainavu arhitekti un ainavu arhitektūras projektēšanas biroji, apstādījumu ierīkošanas firmas, kuru apstādījumu projekti realizēti gan privātajos dārzos, gan iestāžu un citu objektu apstādījumos, aicināti piedalīties konkursā «Par skaistāko Latvijas daiļdārzu un lauku sētu», ko rīko Latvijas Dārzkopības un biškopības biedrība.

Daiļdārzus un lauku sētas konkursam var pieteikt personīgi dārza īpašnieks vai pašvaldība, dārza veidotājs vai kāda cita persona ar dārza saimnieka piekrišanu. Pieteikumus sūtīt Latvijas Dārzkopības un biškopības biedrībai, Zalves iela 23-1, Rīga LV-1046; uz e-pasta adresi rdbb@gmail.com vai zvanīt pa tālr. 29489048. Pieteikumā jānorāda saimnieka vārds, uzvārds, daiļdārza vai lauku sētas atrašanās vietas adrese, pieteicēja adrese un tālrunis. Vēlams pievienot vizuālo materiālu. Pieteikumus nosūtīt līdz 2018.gada 20.jūlijam. Dārzu vērtēšana notiks līdz 2018.gada 1.septembrim.

Konkursu atbalsta: VAS «Latvijas Valsts meži», žurnāls «Dārzs un Drava». Konkursā var piedalīties visi Latvijas iedzīvotāji, ainavu arhitekti, kuri izveidojuši skaistu daiļdārzu, vasarnīcas dārzu vai iekopuši skaistu lauku sētu.