Izsludināts literārās jaunrades konkurss «Rakstu.Es»

[ A+ ] /[ A- ]

Pateicoties projektam «Radošā rakstīšana iesācējiem», kas ieguvis atbalstu Ogres novada pašvaldības projektu konkursa «R.A.D.I. – Ogres novadam», notiek literārās jaunrades konkurss «Rakstu.Es». Autoriem – iesācējiem ir iespēja līdz 4.novembrim iesniegt savu radošo darbu konkursam, lai pretendētu uz galveno balvu, kas būs 100 eiro vērtībā.

Savu darbu iesūtīt var ikviens, kas dzejo vai raksta stāstus – dzeju līdz 100 rindām un jebkura veida stāsts līdz 10 000 rakstu zīmēm. Iesniegtajam literārās jaunrades darbam jābūt pabeigtam, atsevišķas darba daļas netiks vērtētas. Darba pirmajā lapā jābūt autora vārdam, uzvārdam un darba nosaukumam, darbs jāiesniedz elektroniski, sūtot failu uz e-pasta adresi: rakstu.es@gmail.com. Vairāk informācijas konkursa nolikumā, kas pieejams Ogres novada pašvaldības mājaslapā www.ogresnovads.lv.

Darbus vērtēs profesionāla žūrija, kuras sastāvā ir pieredzējuši rakstnieki un dzejnieki. Iesūtītie darbi, kas atbilst konkursa kritērijiem, tiks apkopoti elektroniskajā grāmatā, to autori tiks aicināti piedalīties lasījumu pasākumā, kas notiks 16.novembrī Ogrē.