Izsludināts projektu konkurss «Veidojam vidi ap mums Ogres novadā»

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada pašvaldība ir izsludinājusi projektu konkursu iedzīvotāju grupām un nevalstiskajām organizācijām «Veidojam vidi ap mums Ogres novadā». Kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 40 000 eiro, maksimālā summa, kas var tikt piešķirta vienam projektam – 1500 eiro.

Šis projektu konkurss sniedz iespēju iedzīvotājiem īstenot projektus dažādās ar dzīves kvalitātes uzlabošanu saistītās sfērās. 2019.gada projektu konkursa prioritātes ir: publiski pieejamu atpūtas un sabiedrisko zonu, kā arī kultūrvēsturisku objektu atjaunošana un labiekārtošana, publiski pieejamu sporta un aktīvās atpūtas objektu izveide un pilnveidošana, jaunu vides objektu izveide, videi draudzīgu, ilgtspējīgu un kompleksu lietus ūdens uzkrāšanas un/vai novadīšanas risinājumu (lietus dārzu, bioieplaku, mākslīgo mitrāju) ieviešana publiskās un brīvi pieejamās teritorijās, to popularizēšana, kā arī citas investīcijas publiski pieejamā infrastruktūrā un/vai sabiedriski nozīmīgu problēmu risināšanai.

Projektu pieteikumi jāiesniedz Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Ogrē, Brīvības ielā 33, 1. stāvā līdz 12.februāra pulksten 18.

Potenciālie projektu iesniedzēji tiek aicināti arī uz informatīvajām sanāksmēm pagastos, kas 22.janvārī pulksten 14.30 notiks Madlienas pagasta pārvaldes ēkā (pārvaldes vadītāja kabinetā), pulksten 16 Suntažu pagasta pārvaldes ēkā (3.stāva zālē), bet 23.janvārī pulksten 13 Taurupes pagasta pārvaldes ēkā (zālē).

Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, norādījumi tās aizpildīšanai un citi ar konkursu saistītie dokumenti pieejami Ogres novada pašvaldības portālā www.ogresnovads.lv (sadaļā Pašvaldība – Projekti – 2019. gads).

Papildu informāciju un konsultācijas par konkursa nolikumu iespējams saņemt pie Ogres novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistes – projektu vadītājas Sandas Zemītes (Ogrē, Brīvības ielā 33, 2.stāvā, 210.kabinetā, tālrunis 650 22169, e – pasts: sanda.zemite@ogresnovads.lv).

Marta Poga