Izstrādās Ķeguma novada Attīstības programmu

[ A+ ] /[ A- ]

Saskaņā ar Ķeguma novada pašvaldības domes 2019.gada 13.februāra lēmumu Nr. KND1-3/19/45 «Par Ķeguma novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādes uzsākšanu» ir uzsākta Ķeguma novada Attīstības programmas izstrāde.

Lai nodrošinātu sabiedrības pārstāvju līdzdalību šajā procesā, nevalstisko organizāciju pārstāvji, uzņēmēji un privātpersonas aicināti iesaistīties Attīstības programmas izstrādes tematiskajās darba grupās:

1) Uzņēmējdarbības un ekonomikas, tūrisma darba grupa;

2) Infrastruktūras attīstības, vides darba grupa;

3) Sociālo un veselības jautājumu darba grupa;

4) Izglītības, kultūras un sporta darba grupa;

5) Pārvaldes, sabiedrības līdzdalības darba grupa.

Pieteikumus sūtīt līdz 20.jūnijam uz e-pasta adresi: dace.soboleva@kegums.lv, norādot darba grupu.