Izstrādāta siltumenerģijas sadalījuma aprēķina metodika

[ A+ ] /[ A- ]

SIA «Ogres Namsaimnieks» ir izstrādājis siltumenerģijas sadalījuma aprēķina metodiku daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Tās pamatā izmantoti 2015.gada 15.septembra MK noteikumi Nr. 524 «Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem».

SIA «Ogres Namsaimnieks» Siltumapgādes nodaļas vadītājs Igors Minovs skaidro, ka siltumenerģija, kā līdz šim, vasaras periodā tiks dalīta – karstā ūdens cirkulācijas un karstā ūdens nodrošināšanai un ziemas periodā – karstā ūdens cirkulācijas, karstā ūdens un apkures nodrošināšanai.

Nozīmīgākās izmaiņas, salīdzinot ar līdzšinējo aprēķinu metodiku, ir tādas, ka dzīvokļiem karstā ūdens cirkulācijas nodrošināšanai tiek pieņemts konstants siltumenerģijas daudzums, līdz ar to arī maksa par cirkulāciju. Apkures sezonā papildus cirkulācijas nodrošināšanas konstantei un karstā ūdens sagatavošanai patērētais siltumenerģijas daudzums tiks noteikts pēc teorētiska aprēķina.

Šāds siltumenerģijas sadalījuma aprēķins stāsies spēkā ar šī gada 1. septembri.