Ja mājoklī neviens nav deklarēts, jāmaksā lielāks nodoklis

[ A+ ] /[ A- ]

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) Latvijā tiek aprēķināts, pamatojoties uz likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 3. pantu, kur noteiktā nodokļa likme ir robežās no 0,2 procentiem līdz 3 procentiem no īpašuma kadastrālās vērtības. No nākamā gada Ogres novada pašvaldība piemēros paaugstinātu NĪN likmi īpašumiem, kas paredzēti dzīvošanai, bet kuros nav deklarēta neviena persona.

Ogres novada pašvaldībā nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana notiek atbilstoši minētajam likumam un Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21. septembra saistošiem noteikumiem. Ogres novada administratīvajā teritorijā tiek piemērota zemākā likme, t.i., 0,2 procenti no īpašuma kadastrālās vērtības. Ja nekustamais īpašums netiek uzturēts pienācīgā kārtībā, pašvaldība ir tiesīga piemērot paaugstinātu nodokļa likmi.

No nākamā gada 1.janvāra Ogres novadā paaugstināta NĪN likme tiks piemērota vēl vienai nekustamā īpašuma kategorijai, proti, –1,5 procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, ja dzīvošanai paredzētās telpās nebūs deklarējusies neviena persona.

«Lēmumu par paaugstinātas NĪN likmes piemērošanu Ogres novada pašvaldības dome ir pieņēmusi, lai motivētu personas, kuras pastāvīgi dzīvo Ogres novada administratīvajā teritorijā un izmanto Ogres novada pašvaldības sniegtos pakalpojumus un infrastruktūru, bet nav deklarējušas savu dzīvesvietu, to izdarīt,» skaidro Ogres novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītājs Ronalds Vītols. Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem uz 2018.gada 1.janvāri Ogres novadā savu dzīvesvietu deklarējušas 35 357 personas (par 425 personām mazāk nekā 2017.gada 1.janvārī), taču šis skaitlis varētu būt krietni lielāks, jo novadā šobrīd ir 3050 mājokļi (1410 dzīvokļi un 1640 privātmājas), kuros nav deklarēta neviena persona.

«Visticamāk, lielākajā šo mājokļu daļā cilvēki dzīvo, taču deklarēti ir kaut kur citur. Acīmredzot, šie mājokļi to īpašniekiem ir kā kapitāla ieguldījums, kas, iespējams, tiek izīrēti bez tiesībām īrniekam tajā deklarēt savu dzīvesvietu. Deklarējot savu dzīvesvietu Ogres novadā, cilvēks ne tikai sniegs būtisku ieguldījumu novada attīstībā, bet arī iegūs reālu labumu – iespēju izmantot dažādus pašvaldības atvieglojumus un priekšrocības. Nodokļu paaugstināšana nekad nav bijis un droši vien arī nebūs populārs solis, taču paaugstinātas NĪN likmes noteikšana mājoklim, kurā neviena persona nav deklarēta, lielā mērā novērš netaisnīgo attieksmi pret tiem, kuri novadā ir deklarējuši savu dzīvesvietu un ar saviem nodokļiem piedalās likumā noteikto pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanā, pašvaldības infrastruktūras uzturēšanā un attīstībā, izglītības, kultūras, sociālās aizsardzības, sabiedriskās kārtības un citās jomās, par kuru funkcionēšanu un attīstību atbild pašvaldība,» uzsver R. Vītols.

Marta Poga