Kapusvētki Lielvārdes novadā

[ A+ ] /[ A- ]

Augustā notiks kapusvētki Lielvārdes novada kapsētās.

Lielvārdē: Lielvārdes Romas katoļu baznīcā – 4.augustā pulksten 11.00 sv. Mise, pulksten 13.00 Vesperes un Procesija par mirušajiem kapsētā. Lielvārdes Lāčplēša kapsētā – 4.augustā pulksten 14.00, dievkalpojumu vadīs mācītājs Ingus Dāboliņš. Lielvārdes Ozolleju kapsētā – 4.augustā pulksten 15.00.

Jumpravas pagastā: Jumpravas kapsētā – 11.augustā pulksten 15.00 Romas katoļu draudzes sv. Mise un aizlūgums par mirušajiem (kursēs autobuss: pulksten 14.30 no Jumpravas pagasta centra uz kapliču, pulksten 16.30 no kapličas uz Jumpravu). Jumpravas kapsētā – 17.augustā pulksten 12.00 luterāņu kapusvētki, dievkalpojumu vadīs mācītājs Valdis Baltruks (kursēs autobuss: pulksten 11.30 no Jumpravas pagasta centra uz kapliču, pulksten 13.00 no kapličas uz Jumpravu).

Lēdmanes pagastā: Lēdmanes kapsētā – 31.augustā pulksten 15.30 katoļu kapusvētki.