Kas jāzina dabas velšu pārdevējiem un uzpircējiem

[ A+ ] /[ A- ]

Šobrīd, kad sākusies ogu un citu savvaļas velšu lasīšanas sezona, Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina – ja personas ienākumi no dažādu savvaļas velšu pārdošanas kopā ar ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas gada laikā nepārsniedz 3000 eiro, šīs personas var nereģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicēji, tām nav jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis no gūtā ienākuma un tirdzniecībā tām arī nav jāizmanto kases aparāts.

Minētie nosacījumi attiecas uz tām fiziskajām personām, kuras gūst ienākumus no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas un pārdošanas; no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas; no nemedījamās sugas indivīda – parka vīngliemeža (Helix pomatia) – ieguves.

Tomēr VID atgādinām, ka šīm personām jāveic uzskaite par gūtajiem ienākumiem. Tas nepieciešams, jo gadījumā, kad kopējie ienākumi no minētajām darbībām pārsniegs 3000 eiro gadā, personai piecu darba dienu laikā jāreģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējam, jāinformē VID par to, kā tiks kārtota grāmatvedības uzskaite (vienkāršā vai divkāršā ieraksta sistēmā) un turpmāk jāiesniedz gada ienākumu deklarācija.

Savukārt dabas velšu uzpircējiem jāņem vērā, ka visos gadījumos, kad fiziska persona iepērk ogas vai citas dabas veltes, tai jābūt reģistrētai kā saimnieciskās darbības veicējai. Ja fiziska persona iepērk ogas juridiskas personas vārdā, tai jābūt darba attiecībās ar šo juridisko personu. Bez tam dabas velšu uzpircējam, izmaksājot skaidru naudu par iepirktajām ogām, sēnēm, savvaļas ārstniecības augiem, ziediem vai parka vīngliemežiem, jābūt izmaksu sarakstam. Tajā jānorāda tās personas vārds, uzvārds un personas kods, kura nodod dabas veltes, preces nosaukums, mērvienība un daudzums, kā arī izmaksājamā skaidrās naudas summa. VID aicina personas, kuras nodod minētās dabas veltes, noteikti pievērst uzmanību tam, vai uzpircējs dod parakstīties izmaksu sarakstā, vai tajā norādītie dati par viņu ir korekti, vai izmaksu sarakstā norādītā informācija atbilst faktiski nodoto dabas velšu daudzumam, kā arī, vai izmaksu sarakstā norādītā skaidrās naudas summa atbilst faktiski izmaksātajai. Izmaksu sarakstā norādītā informācija ir svarīga ne tikai dabas velšu iepircēja izmaksu aprēķināšanai, bet arī pašai fiziskajai personai, lai aprēķinātu gūto ienākumu un pierādītu iztikas līdzekļu izcelsmi gadījumos, ja VID lūgs sniegt informāciju par ienākumiem.

VID vērš uzmanību, ka dabas velšu iepircējam (ienākuma izmaksātājam) nodoklis izmaksas vietā nav jāietur, bet līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārim (attiecīgi, par 2018.gadu – līdz 2019.gada 1.februārim) jāiesniedz VID paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām. Paziņojums nav jāiesniedz gadījumos, kad dabas velšu vācējam attiecīgā gada laikā izmaksātā neapliekamo ienākumu summa ir bijusi mazāka par 300 eiro.

Agate Gavare