Ķeguma novadā aicina piedalīties jaunatnes iniciatīvas projektu konkursā

[ A+ ] /[ A- ]

Ķeguma novada pašvaldība aicina jauniešu organizācijas līdz 20.jūnijam iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai, informē projekta «PuMPuRS» koordinatore Inta Pastare.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas simtprocentīgi tiek nodrošināts no projekta «PuMPuRS» līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.

«PuMPuRS» projektiem jābūt vērstiem uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaikus, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.

Vairāk informācijas, zvanot uz tālr. 22001806 (Inta Pastare).