Ķeguma novadā aprūpi mājās nodrošina «Latvijas Samariešu apvienība»

[ A+ ] /[ A- ]

Ķeguma novada pašvaldība informē, ka arī šogad pakalpojuma «Aprūpe mājās» sniegšanu tā deleģējusi biedrībai «Latvijas Samariešu apvienība». Biedrība piedāvā: ikdienas aprūpes pakalpojumu (nodrošinot palīdzību mājas soļa veikšanai un pašaprūpes nodrošināšanai) pēc individuāli sastādīta plāna; drošības pogu, kas nodrošina nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvo atbalstu un palīdzības organizēšanu 24 stundas diennaktī.

Biedrība «Latvijas Samariešu apvienība» šos pakalpojumus nodrošina par maksu, bet saskaņā ar Ķeguma novada Sociālā dienesta vērtējumu – saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pakalpojuma saņēmējs no maksas var tikt atbrīvots.

Jautājumu gadījumā ieteicams vērsties Ķeguma novada Sociālajā dienestā vai sazināties ar sociālajiem darbiniekiem pa tālr.: Komunālā ielā 3, Ķegumā – 28321638, 65038896; Lindes ielā 2, Birzgalē – 26100564, 65035985; Lielvārdes ielā 3, Rembatē – 26689631.