Ķeguma novada bērniem un jauniešiem vasarā būs iespēja strādāt

[ A+ ] /[ A- ]

Ķeguma novada pašvaldības dome izstrādājusi «Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā nolikumu». Šogad pašvaldība iesniegusi NVA pieteikumu 30 darba vietu izveidei, kā arī plāno atbalstīt vismaz 15 komersantu izveidotās darba vietas ar līdzfinansējumu 25% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas mēnesī.

Skolēnam, kurš grib izmantot šo iespēju strādāt, skolēna vecākam vai aizbildnim līdz 17.maija pulksten 13.00 jāiesniedz pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā noteiktas formas iesniegums, ārsta izziņa, kurā norādīts, ka skolēna veselības stāvoklis ir atbilstošs algota darba veikšanai atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, un izziņa no mācību iestādes, kurā ietverta šāda informācija: apliecinājums, ka skolēns mācās konkrētajā mācību iestādē, un skolēna mācību darba novērtējums: I semestra liecība. Komersantiem līdz 17.maija pulksten 13.00 jāiesniedz pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā noteiktas formas pieteikums. Vairāk informācijas NVA mājaslapā.