Ķeguma novada pašvaldība aicina pieslēgties ūdens un kanalizācijas tīkliem

[ A+ ] /[ A- ]

Ķeguma novada pašvaldība informē, ka fiziskās personas, kuru īpašumu tuvumā izbūvēti pilsētas ūdens un kanalizācijas tīkli, var izmantot pašvaldības atbalstu, lai tiem pieslēgtos.

Ķegumā ūdens un kanalizācijas tīkli ir izbūvēti Daugavgrīvas, Kastaņu (tikai kanalizācija), Komunālajā, Lazdu (tikai kanalizācija), Kuģu, Lāčplēša, Rīgas, Upes, Aizvēja, Pakalnes, Pļavas, Priežu (ne visā garumā), Staru, Birzes (ne visā garumā), Celtnieku, Rasas, Siguldas, Ogres, Skolas un Smilšu ielās, Liepu alejā, kā arī Stacijas laukumā. Rembatē – Birzes, Dārza, Kaktu, Ķeguma, Lejas, Lielvārdes, Liepu, Meža, Pļavas un Sporta ielās.

Saistošie noteikumi «Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem» nosaka kārtību, kādā Ķeguma novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu tās administratīvajā teritorijā esošu fiziskām personām piederošu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem. Uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt gan nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, gan nekustamā īpašuma zemes nomnieks. Līdzfinansējums tiek piešķirts 40 eiro apmērā par vienu garuma metru katra pieslēguma izbūvei gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas tīklam, bet ne vairāk kā 800 eiro par vienu pieslēgumu. Lai saņemtu līdzfinansējumu, jāvēršas ar iesniegumu pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību «Ķeguma Stars». Iesniegumam jāpievieno nekustamā īpašuma piederību apliecinoša dokumenta kopija. Saistošie noteikumi attiecas tikai uz no jauna veidojamiem pieslēgumiem.

Ritvars Raits