Ķeguma novada pašvaldība piedāvā atbalsta pasākumus jauniešiem

[ A+ ] /[ A- ]

Ķeguma novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru piedalās Eiropas Sociālā fonda finansētajā projektā «Proti un dari!», pateicoties kam novadā dzīvojošajiem jauniešiem iespējams sniegt individuālu, tieši viņiem izplānotu atbilstošu atbalstu.

Balstoties uz jaunieša interesēm, prasmēm un vajadzībām, viņam tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot piemērotus atbalsta pasākumus, piemēram: neformālās izglītības iespējas (dažādus kursus un apmācības), speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants, stilists u.c.), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, regulārs individuāls mentora un programmas vadītāja atbalsts.

Atbalstam projektā «Proti un dari!» var pieteikties jaunieši, kuri pašlaik nemācās, nestrādā algotu darbu, neapgūst arodu pie amata meistara, kā arī nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki. Vairāk informācijas, zvanot uz tālr. 26399007 vai 29586111, kā arī interesējoties Ķeguma novada pašvaldībā.