Ķeguma Tautas nama amatiermākslas kolektīvi uzņem jaunus dalībniekus

[ A+ ] /[ A- ]

Ķeguma Tautas nama amatiermākslas kolektīvi septembra pirmajā pusē aicina uz pirmo tikšanos jaunus dalībniekus.

Ķeguma ģitārstudija – 6.septembrī pulksten 14.00 Ķeguma dienas centrā, Popgrupa «Sienāži» – 9.septembrī pulksten 16.30 Ķeguma Tautas namā, SDK «Ķegums» – 9.septembrī pulksten 19.00 Ķeguma Tautas namā, Deju grupa «Triumfs» – 10.septembrī pulksten 14.30 Ķeguma Tautas namā, vokālais ansamblis «Kvēlziedi» – 10.septembrī pulksten 17.00 Ķeguma Tautas namā, jauktais koris «Lins» – 10.septembrī pulksten 19.00 Ķeguma dienas centrā, VPDK «Kadiķis» – 3.septembrī pulksten 20.00 Ķeguma Tautas namā, Dāmu deju kopa «Rasa» – 13.septembrī pulksten 17.00 Ķeguma Tautas namā. Vairāk informācijas pa tālr. 22010300.