Ko darīt, ja appludina dzīvokli?

[ A+ ] /[ A- ]

Zaudējumu atlīdzība ir veiksmīgāka, ja nolietais dzīvoklis ir apdrošināts.

Bieži pašvaldības aģentūras «Mālkalne» avārijas dienestā atskan iedzīvotāju zvani, jo ir noliets dzīvoklis. Kā tādos gadījumos rīkoties un kas par ko atbildīgs?

Kāpēc nolej dzīvokļus?

Viens no iemesliem, kāpēc notiek dzīvokļu noliešana, ir cilvēku bezatbildība, kad viņi atstāj vaļā ūdens maisītājus un paši par to aizmirst, tāpēc ūdens iet pāri vannai vai izlietnei, sāk tecēt uz grīdas un plūst uz apakšējo dzīvokli. Reizēm ir tā, ka mazgāšanas sūkļi vai lupatiņas aizsprosto izlietnes, un ūdens pārplūst. Nelielam iedzīvotāju skaitam ir tādas izlietnes, kurām pēc to konstrukcijas iebūvētas pārplūdes, kas nedaudz novērš ūdens pārplūšanu.

Reizēm plīst vītņu savienojumi pie dvieļu žāvētājiem un ūdens maisītāju uzgriežņi. Šeit vainojama cilvēku neatbildība pret savu īpašumu. Ja ir acīmredzams, ka uz inženierkomunikāciju iekārtām (caurulēm, vītnēm, dvieļu žāvētājiem) ir rūsa, tie ir bojāti un «sulojas», nevajag gaidīt, līdz tie plīst, bet jau laikus izsaukt sanitārtehniķi un bojājumus novērst. Nevajadzētu uz dvieļu žāvētajiem novietot pārāk lielus smagumus, jo tad tie vienkārši nolūzt.

Problēmas sagādā arī lokanie ūdens pievadi, kurus pēdējā laikā plaši izmanto, veicot sanitārtehniskos darbus. Šo lokano pievadu montāža ir samērā vienkārša, un to īrnieki parasti dara paši. «Mālkalne» nenes atbildību par īrnieku uzmontētajiem lokanajiem pievadiem. Aģentūra savā darbā izmanto tikai vara cauruļvadus ar kompresijas savienojumiem, tie ir praktiski un droši.

Appludināšanas rada veļas automātu notekūdeņu izplūdes gofrētie cauruļvadi, kas vienkārši tiek uzlikti uz vannas malas.

Ir gadījumi, kad plīst apkures sistēmas cauruļvadi un sildķermeņi, šeit arī dzīvokļu īpašniekiem vajadzētu būt uzmanīgiem, pamanot rūsu vai kādus citus bojājumus radiatoros vai apkures stāvvados, un nekavējoties vērsties aģentūrā «Mālkalne» ar iesniegumu remontdarbu veikšanai apkures sistēmā.

Visnepatīkamākās ir noliešanas, kas saistītas ar kanalizācijas aizsērējumiem. Arī šeit varētu līdzēt šāds padoms, ka kanalizācijā ik pa laikam vajadzētu ieliet kādu no speciālajiem kanalizāciju attīrošajiem līdzekļiem. Bet pats galvenais ir tas, ka NEDRĪKST mest kanalizācijā dažādus priekšmetus, pārtikas atkritumus, būvgružus vai citas nevajadzīgas lietas.

Kā rīkoties noliešanas gadījumā?

Jebkurā diennakts laikā jāzvana uz avārijas izsaukumu tālruni 50 22261. Ja vainīgie kaimiņi nav mājās, jācenšas uzzināt, kur viņi varētu būt. Ierodoties «Mālkalnes» avārijas dienesta darbiniekiem, parasti mājā tiek noslēgts ūdens (viens vai nepieciešamības gadījumā vairāki stāvvadi) un meklēts vainīgā dzīvokļa īrnieks. Parasti «Mālkalnes» klientu daļā ir dzīvokļu īpašnieku telefoni, un mēs cenšamies pēc iespējas īsākā laikā sazināties un informēt par notikušo avāriju. Ja avārija notiek dienas laikā un vainīgā dzīvokļa īpašnieki strādā ārpus Ogres, tad ūdens jānoslēdz uz ilgāku laiku. Ja dzīvoklī nav iespējams iekļūt ilgāk par diennakti, tad ar policijas klātbūtni tiek uzlauztas durvis. Pēc avārijas vainas konstatēšanas tā tiek lokalizēta un par notikušo avāriju tiek sastādīts akts.

Nedrīkst «aiztaisīt» ūdens stāvvadus

Atkārtoti gribas informēt iedzīvotājus, ka īrniekam ir jānodrošina brīva piekļūšana ēku inženierkomunikāciju stāvvadu kanāliem, kā arī stāvvadiem, kas nav šajos kanālos, bet iet caur dzīvokli. Nedrīkst šos kanālu posmus aiztaisīt ar monolītām konstrukcijām, tiem ir jābūt izjaucamiem, atveramiem vai noņemamiem, lai avārijas gadījumā tiem varētu piekļūt klāt. Ja kādā no stāvvadiem konstatējat sarūsējušas montāžas uzmavas vai sarūsējušus metinājuma posmus, vērsieties aģentūrā ar iesniegumu nomainīt šos bojātos cauruļvadu posmus.

Kas ir atbildīgs?

Par dzīvokļa noliešanu vajadzētu nekavējoties ziņot p/a «Mālkalne» avārijas dienestam, pirmkārt, lai novērstu noliešanas iemeslus, un, otrkārt, lai sastādītu aktu, kas kalpotu par pierādījumu noliešanas fakta konstatēšanai.

Par nodarīto zaudējumu (izdevumi par materiālu iegādi, darbu u.c.) atlīdzību ir atbildīga vainīgā persona, tātad dzīvokļu īpašniekiem/īrniekiem pašiem savā starpā jāvienojas par remonta izmaksu segšanas apmēriem, termiņiem un kārtību. Ja vienošanos nevar panākt savstarpēju sarunu ceļā, var vērsties tiesā ar prasību par zaudējumu piedziņu.

Zaudējumu atlīdzība ir veiksmīgāka, ja nolietais dzīvoklis ir apdrošināts, šajā gadījumā zaudējumus, pamatojoties uz aktu, segs apdrošināšanas kompānija.

Ja noliešana saistīta ar avāriju stāvvados vai citās komunikācijās, par kuru apkalpošanu atbildīga p/a «Mālkalne», tad aģentūra pēc savstarpējas vienošanās ar nolietā dzīvokļa īpašnieku/īrnieku kompensē viņam remonta izmaksas vai piešķir materiālus remonta veikšanai saskaņā ar iepriekš sastādīto dzīvokļa apsekošanas aktu.

Par dzīvokļa noliešanu atkārtoti gadā laikā no brīdinājuma saņemšanas, sistemātiski bojājot ēku, komunikācijas vai citus mājas elementus, pārkāpjot telpu lietošanas noteikumus, traucējot citiem dzīvokļu īpašniekiem/īrniekiem, ikvienam dzīvokļa īpašniekam ir tiesības celt prasību tiesā.

Elīnas Baumanes foto