Ko drīkst un ko nedrīkst darīt Ogres Zilajos kalnos?

[ A+ ] /[ A- ]

Viesojoties Ogres zilajos kalnos, jāuzvedas tā, lai nenodarītu pāri ne dabai, ne sev, ne citiem.

Laika apstākļiem kļūstot vasarīgākiem, pieaug arī atpūtnieku un sportistu skaits Ogres Zilajos kalnos. Ogres un Ikšķiles novada pašvaldības aģentūras «Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa «Zilie kalni» attīstības aģentūra» direktore Ieva Kraukle atgādina par vairākiem kārtības noteikumiem, kuri šajā teritorijā jāievēro.

Pašvaldībā vērušies iedzīvotāji ar lūgumu aktualizēt informāciju, kādi pienākumi Zilo kalnu dabas parkā ir suņu saimniekiem, norādot, ka apdraudēta viņu drošība, dodoties pastaigās vai nodarbojoties ar sportu, jo nemitīgi nākas sastapties ar suņiem, kuri Zilajos kalnos uzturas bez pavadas.

Zilajos kalnos suņiem jābūt pavadā

Gan Ogres, gan Ikšķiles novada pašvaldības normatīvie akti paredz, ka dzīvnieku īpašnieku un turētāju pienākums ir nepieļaut suņu atrašanos dabas parka «Ogres Zilie kalni» slēpošanas un skriešanas trasēs un bērnu laukumā, bet pārējā parka teritorijā – nelaist suni bez pavadas. I.Kraukle piebilst – ja arī cilvēks ar suni bezsniega periodā atrodas slēpošanas vai velotrasē, prom netiek dzīts, bet svarīgi, lai suns būtu pavadā, jo tikai tā līdzcilvēki var būt pārliecināti, ka šis suns viņam neuzbruks un dabas parkā var droši nodarboties ar sportu vai pastaigāties, nebaidoties par savu drošību. «Vēl jāņem vērā, ka dabas parks ir mājvieta dažādiem dzīvniekiem un putniem, kurus nepieskatīti suņi var iztraucēt vai pat savainot. Arī šī iemesla dēļ suņiem jāatrodas pavadā,» piebilst I.Kraukle un atgādina, ka pie Dubkalnu ūdenskrātuves ir ierīkota atpūtas vieta nr. 5 (atrodas nomaļāk no centrālajām pludmalēm, ūdenskrātuves dienvidu krastā), kas paredzēta tieši atpūtai kopā ar suni, pie tās novietota norādes zīme «Atpūtas vieta pie ūdens atpūtniekiem ar suņiem».

Velosipēdu iesaka aprīkot ar zvaniņu

Aģentūras direktore norāda, ka dabas parkā bieži vien nesaskaņas rodas arī starp velosipēdistiem un kājāmgājējiem. «Lai šādu situāciju būtu pēc iespējas mazāk, velosipēdistiem vajadzētu aprīkot savus braucamrīkus ar zvaniņu un, tuvojoties gājējiem, ar to signalizēt, lai nenotiktu sadursme, bet gājējiem – būt uzmanīgiem un pieskatīt arī bērnus, jo dabas parkā trenējas velobraucēji un pārvietojas lielā ātrumā,» norāda I.Kraukle.

Ugunskurs – tikai tam paredzētā vietā

MK noteikumu Nr.264 «Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi» punkts 16.2. paredz, ka «dabas lieguma teritorijā aizliegts kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos». I.Kraukle norāda, ka Ogres Zilajos kalnos ir četras grila vietas, kas aprīkotas ar stacionāru grilu, un trīs ugunskura vietas, kas aprīkotas ar malkas nojumi, un ugunskuru var dedzināt tikai šajās vietās. «Katru nedēļu dabas parka darbiniekiem nākas aizbērt ugunskura vietas, kas ierīkotas patvaļīgi, neatļautās vietās. Tas ir bīstami, tāpēc lūdzam cilvēkus ugunskurus dedzināt tikai tam paredzētā vietā,» aicina I.Kraukle.

Nav atļauts celt teltis

Aģentūras direktore norāda, ka dabas parkā pagaidām nav ierīkota telšu vieta, līdz ar to teltis celt nedrīkst: «Nedrīkst aizmirst, ka dabas parks ir publiska vieta. Šeit atpūšas daudz cilvēku, un citiem telts var traucēt, turklāt bieži vien, uzceļot telti, cilvēks šajā teritorijā arī aizdedzina ugunskuru, žāvē slapjās drēbes, rīko pikniku, nerēķinoties, ka blakus atpūšas citi cilvēki. Teltis var celt tam speciāli paredzētās vietās, bet pagaidām tādas Ogres Zilo kalnu dabas parkā nav ierīkotas. Telšu celšanu esam atļāvuši tikai publisku pasākumu dalībniekiem, kuri šeit organizē kādu pasākumu.»

Ko atnesi, to aiznes!

I.Kraukle norāda – siltajā periodā katru nedēļu no dabas parka tiek izvesti trīs kubikmetri atkritumu un vismaz viens kubikmetrs šķiroto atkritumu, kas ir liels daudzums. «Aicinu dabas parka apmeklētājus ievērot principu «ko atnesi, to aiznes!». Atstātos atkritumus bieži vien iznēsā dzīvnieki. Lai arī mazāk, tomēr vēl aizvien gadās, ka dabas parkā cilvēki pamanās izmest lietas, kas vairs nav vajadzīgas – riepas, mēbeles un citas. Uzreiz cenšamies tās aizvākt, lai citiem neienāktu prātā tur atstāt arī kādu savu atkritumu,» piebilst aģentūras direktore.

Ierīkos tualeti un izbūvēs elektroapgādes kabeli

Runājot par dabas parkā šogad plānotajiem saimnieciskajiem darbiem, I.Kraukle norāda, ka netālu no «Milžu takas» parezēts izbūvēt tualeti ar ūdeni (šobrīd dabas parkā ir astoņas sausās tualetes) un no Smiltāju kapiem līdz pat Dubkalnu ūdenskrātuves aktīvās atpūtas laukumam pievilkt elektroapgādes kabeli, lai varētu nākotnē turpināt mērķtiecīgi attīstīt šo teritoriju. «Elektrības pievads ir ļoti svarīgs, lai mēs varētu domāt par tālāko šīs teritorijas labiekārtošanu. Aktīvās atpūtas laukumā ir paredzēts ierīkot informācijas punktu, kafejnīcu, kemperu laukumu un telšu vietas, laukumu ar sporta un rotaļu ierīcēm bērniem, velo trasi. Plānots labiekārtot esošos volejbola laukumus, sakārtot stāvvietas. Tālākā nākotnē, sadarbībā ar investoriem, šeit būtu iespējams uzbūvēt arī rodeļu trasi un kameršļūkšanas kalniņu, tā vairojot aktīvās atpūtas iespējas dabas parkā,» norāda I.Kraukle. Tāpat tiks turpināts darbs, sakārtojot ceļu, kas ved no autoceļa Ogre – Tīnūži gar ūdenskrātuvi Ikšķiles virzienā. Ceļš ir putekļains, šaurs, daudzviet to nepieciešams paplašināt, ierīkot gājēju un veloceliņu.

Muzikālā pēcpusdiena – pikniks

Šajā vasarā lielākais pasākums Ogres Zilajos kalnos, ko organizē pati aģentūra, plānots 16. augustā, kad jau ceturto reizi pie Dubkalnu ūdenskrātuves notiks «Muzikālā pēcpusdiena – pikniks». Tā būs iespēja baudīt Pārdaugavas kamermūziķu koncertu. «Pērn šo koncertu apmeklēja ap 250 cilvēku, apmeklētāju skaits katru gadu pieaug. Šis pasākums ir mūzikas un dabas baudīšana, kā arī pikniks, kad aicinām atpūsties, neradot atkritumus. Man prieks, ka vienmēr šajā koncertā ir izdevies radīt lielisku noskaņu,» saka I.Kraukle. Kā katru gadu, arī šogad septembra sākumā Ogres un Ikšķiles skolēniem plānots militāri patriotiskais pārgājiens un septembra vidū – «Meža zinības Zilajos kalnos», kurā 2. līdz 4.klašu skolēni apgūst dažādas zinības par mežu un dabu.

Marta Poga

Foto no personiskā arhīva