KULTŪRA: Kas? Kur? Kad?

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novadā

Ogrē

20.jūlijā Ogres Vēstures un mākslas muzejā – Ilzes Aulmanes gleznu izstādes «Tā vienkārši» atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 19.augustam.

Līdz jūlija beigām Ogres Vēstures un mākslas muzejā – izstāde «Atspulgi». Mākslinieki Valda Podkalne un Haralds Jegodzienskis, kā arī Valda Kaprāļa darbu izstāde.

Jūlijā Ogres Centrālajā bibliotēkā – tematiskā literatūras izstāde «Latvija dzied, dejo, gavilē!» un novadpētniecības izstāde «Laikmeta liecība. Ogres CB – 90».

Suntažos

  1. un 21.jūlijā – Suntažu pagasta svētki.

20.jūlijā no pulksten 18 pie estrādes «Gliemežvāks» – pagasta senioru veiklības, atjautības un erudīcijas sacensības; velo brauciens pa Suntažu pagastu ar apskates objektiem; nūjošana dažāda vecuma interesentiem.

21.jūlijā no pulksten 10 līdz 10.45 – svētbrīdis Suntažu ev. luteriskajā baznīcā un ērģeļmūzika Andras Ločmeles izpildījumā, Suntažu pieaugušo gleznošanas studijas darbu izstāde.

Pulksten 11 – pie Suntažu pils svētku atklāšanas ceremonija; piedalās Lielplatones pagasta vēsturisko deju kolektīvs «Senvedere».

Pulksten 12 – sporta spēles un fiziskie pārbaudījumi, vingrotāju grupa «Street Warriors».

Pulksten 12 – Muzeja un pils atvēršana apskatei.

No pulksten 12.30 līdz 13.30 – koncerts «Satikšanās dzejā un dziesmā»; Suntažu dzejnieku dzeja autoru lasījumā; dziesmas ansambļa «Svīre» un kora «Suntaži» izpildījumā.

No pulksten 13 līdz 13.50 pils parkā – amatierteātra «Sauja» izrāde bērniem un pieaugušajiem «Kā brālītis trusītis uzvarēja lauvu».

No pulksten 14 līdz 15 – Vidusskolas un kultūras nama pašdarbības kolektīvu koncerts.

No pulksten 14 līdz 16 – Pils parkā – spēles un atrakcijas bērniem.

Pulksten 15 – «Valdības» zupa.

No pulksten 15.15 līdz 16 – rokgrupas «B Optimist» koncerts.

Pulksten 16 – sporta spēļu uzvarētāju apbalvošana.

Pulksten 20 Suntažu estrādē – grupas «Raxtu Raxti» koncerts. Pēc koncerta uguns šovs.

Pulksten 22 – zaļumballe ar grupu «Zemeņu iela» no Valmieras.

Madlienā

21.jūlijā – Madlienas pagasta svētki.

No pulksten 6 līdz 10 pie kultūras nama – ziedu instalācijas veidošana.

Pulksten 10 pie kultūras nama – svētku atklāšana, muzicēs pūtēju orķestris «Madliena», diriģents Viesturs Lazdiņš.

Pulksten 11 Madlienas ev. luteriskajā baznīcā – svētbrīdis, vadīs Rīgas Lutera draudzes mācītājs Indulis Paičs.

Pulksten 11.30 –ev. lut. baznīcā – koncerts «No debesīm» Ilzes Sprances (ērģeles) un Raimonda Meldera (vijole) izpildījumā.

Pulksten 12 pie Kultūras nama – skolotājas Edītes Lases tērpu modes defilē.

Pulksten 12.15 – mazo foršuļu un viņu pavadoņu gājiens «Ripo jaunākā paaudze», organizē biedrība «Meža projekti», vadītāja Dace Iraida.

Pulksten 12.30 – kopīgas svētku pusdienas.

Pulksten 13.30 – Brīvdabas estrādes atklāšana. Artūra Manguļa mūzikls «Ozolzīles stāsts».

Pulksten 16 pie Madlienas vsk. – radošo darbnīcu pēcpusdiena.

Pulksten 22 – uguns šovs un svētku balle ar grupu «Ilūzija».

Visas dienas garumā kultūras namā apskatāma K. Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas gleznošanas studijas «Iedvesma» (skolotāja Skaidrīte Krīgere) un tekstilmākslas studijas «Stiķis» (skolotāja Edīte Lase) izstāde.

Ikšķiles novadā

Ikšķilē

20.jūlijā pulksten 20 Ikšķiles brīvdabas estrādē – vasaras lielkoncerts; piedalās Aija Andrejeva, Ieva Kerēvica, Agnese Rakovska, Igo, Atis Ieviņš, Ingus Pētersons un Vidzemes kamerorķestris Andra Veismaņa vadībā.

28.jūlijā pulksten 20 Ikšķiles brīvdabas estrādē – grupas «Labvēlīgais tips» koncerts.

Ķeguma novadā

Birzgalē

21.jūlijā pulksten 19 Birzgales «Rūķu parkā» – Ķeguma novada amatiermākslas kolektīvu koncerts «Mēs dziedam, dejojam un dzīvojam no visas sirds».

21.jūlijā pulksten 22 Birzgales «Rūķu parkā» – zaļumballe, spēlēs «Dvinskas muzikanti».

Lielvārdes novadā

Lielvārdē

27.jūlijā – Lielvārdes novada svētki «Zīmju ceļš Dieva zīmē».

Pulksten 18 – pie Lielvārdes novada Sporta centra – sporta aktivitātes.

Pulksten 18.30 Lielvārdes ev. lut. baznīcā – ekumēniskais dievkalpojums ar sieviešu vokālā ansambļa «Pusnakts stundā» piedalīšanos.

Pulksten 20 pie Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja – grupas «Auļi» koncerts.

Pulksten 22 – Brīvdabas kino.

No pulksten 23.30 līdz pulksten 3 Lāčplēša laukumā – orientēšanās sacensības «Nakc oriententerēšanās».

28.jūlijā no pulksten 9 līdz 14 Lāčplēša laukumā – amatnieku tirgus; joku plēšana latviskā garā; lustīgā ziņģu un danču andele; konkurss «Lielvārdes novada saimniece».

Pulksten 10 Rembates parkā – Ģimeņu parks.

Pulksten 11 Rembates parkā – «Mežs ienāk pilsētā»; paraugdemonstrējumi; starptautiskas sacensības; aleja «Zied, plaukst, smaržo!»

Pulksten 14.30 pie Lielvārdes novada Sporta centra – pulcēšanās Svētku gājienam.

Pulksten 15 – Svētku gājiens.

Pulksten 16 Rembates parkā – vides objekta «Goda krēsls Gunāram Priedem» atklāšana.

Pulksten 16.30 Spīdalas saliņā – koncertspēle «Es mīlu tevi, Lielvārde!»

Pulksten 19 Spīdalas saliņā – ar muzikālu sveicienu «Neaizmirstulītes» un Laimis Rācenājs.

Pulksten 19.50 Spīdalas saliņā – novada apceļošanas spēles un citu konkursu dalībnieku apbalvošana.

Pulksten 21 Spīdalas saliņā – svētku koncerts; trīs Latvijas tenori – Miervaldis Jenčs, Nauris Puntulis, Guntars Ruņģis.

Pulksten 23 Spīdalas saliņā – balle ar grupu «Lauku muzikanti» un Vislatviskākā diskotēka ar DJ Agri Semēvicu.

Līdz 30.augustam Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā – «Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā» un Lielvārdes mākslas plenēra darbu izstāde.

Jumpravā

21.jūlijā Jumpravas pagasta svētki «Zīmju ceļš Dieva zīmē» .

No pulksten 11 Jumpravas Estrādes parkā – pludmales volejbola un ielu basketbola turnīri; MTB velosacensības.

Visā Jumpravā – svētku orientēšanās spēle «Dzirdi, redzi un sajūti Jumpravu!»

No pulksten 16 Jumpravas centrā – amatnieku un mājražotāju tirdziņš; spēles lieliem un maziem, piepūšamās atrakcijas un burbuļfutbola prieki, hennas un seju apgleznošanas darbnīcas.

Pulksten 19.15 – grupas «Miglas zona» mazkoncerts.

Pulksten 19.30 – Svētku uzruna un spēles «Dzirdi, redzi un sajūti Jumpravu!» uzvarētāju paziņošana.

No pulksten 20 līdz 21.30 – grupas «Colt» koncerts.

Pulksten 22.30 – balle ar grupu «Sestā jūdze».